Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg som har erfaring fra ledelse i komplekse organisasjoner og som trives i rollen fra strateg til det mer operasjonelle. Du må være bekvem i en rolle hvor du "holder i trådene", følger opp mange parallelle prosesser og er opptatt av at andre skal lykkes. Du er proaktiv, resultatorientert og har stor gjennomføringsevne.

Assisterende divisjonsdirektør vil ha en sentral rolle ved å bistå divisjonsdirektør i utarbeidelse, implementering og gjennomføring av strategier, mål og prosesser i Diagnostikk og teknologidivisjonen. Stillingen krever god struktur, systematikk og evne til å holde oversikt over mange oppgaver og prosesser samtidig. Som assisterende direktør vil du også inneha rollen som forskningsleder i divisjonen, og herav være leder av Forsknings- og innovasjonsavdelingen i divisjonen. 

Assisterende divisjonsdirektør er divisjonsdirektørens stedfortreder og inngår i divisjonens ledergruppe.

Diagnostikk- og teknologidivisjonen omfatter Bildediagnostisk avdeling, Tverrfaglig laboratoriemedisinsk avdeling, Mikrobiologi og smittevern avdeling, Patologiavdelingen, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk teknologi og e-helse, stabsavdeling og Forsknings- og innovasjonsavdeling. 

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og dynamisk miljø. Forskning er en sentral oppgave ved Akershus universitetssykehus, og den kombinerte lederstillingen gir gode muligheter for å videreutvikle divisjonens forskningsaktivitet. 

Divisjonen har i dag ca. 900 årsverk, 8 avdelinger og et budsjett på ca. 1,9 milliard kroner.

Det forventes at den som ansettes, i tillegg til lederoppgavene, utøver egeninitiert forskning innen et/flere av fagområdene i divisjonen, eller i spenningsfeltet mellom medisinsk fag og teknologi.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivende funksjon for divisjonsdirektør
 • Bidra til å videreutvikle divisjonen til en fremragende og foretrukket samarbeidspartner innen sine fagområder 
 • Bidra til å sikre divisjonens resultatoppnåelse 
 • Utføre oppgaver på delegasjon fra divisjonsdirektøren 
 • Aktiv ledelse og effektiv virksomhetsstyring innen forskning
 • Bidra som tilrettelegger og motivator for økt egen initiert forskning og utvikling innen divisjonens fagavdelinger
 • Delta på aktuelle møtearenaer innen divisjonens fagområder lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som lege og spesialist innen ett/flere av divisjonens fagområder
 • Akademisk kompetanse innen relevant fagområde til divisjonen, professorkompetent
 • Ønskelig med lederutdannelse og/eller ledererfaring - dokumenterte resultater
 • Erfaring med søknader i fm ekstern forskningsfinansiering – dokumenterte resultater 
 • Forståelse for og evne til å balansere mellom oppgaver i stillingen 
 • Kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen og forskningsmiljøer 
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk

 

Utdanningsretning

 • Medisinskfaglig

 

Utdanningsnivå

 • Universitet/høyskole, hovedfag / doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon med alle medisinske fagmiljøer i divisjonen og på tvers i sykehuset
 • Gjennomføringsevne med måloppnåelse
 • Evne til å motivere andre og bygge opp gode team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En krevende og spennende jobb innenfor en virksomhet med stor offentlig interesse
 • En utfordrende lederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Å være en del av et ambisiøst lederteam
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Janne Pedersen
Tittel: Direktør
Telefon: +4795335871
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk og teknologidivisjonen, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen