Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du spesialist i allmennmedisin og har lyst til å prøve noe nytt? Kunne du tenke deg å være med og lede, utvikle og organisere legetjenesten i Elverum kommune? Da kan dette være jobben for deg.
 
Enhet for kommunehelsetjenesten har en nyopprettet stilling som overlege i kommunale legetjenester. Stillingen er delt i 60 prosent klinisk og 40 prosent administrativt arbeid, og er en del av enhetens ledergruppe. Arbeidshverdagen innebærer varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, samarbeid med kollegaer på tvers av fagmiljøer og videreutvikling av legetjenestene.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og organisere legetjenesten i samarbeid med enhetsleder
 • Veiledningsansvar for ALIS
 • Mottak og oppfølging av nyansatte leger sammen med enhetsleder
 • Bidra i utviklingsprosesser
 • Ansvar for prosedyrer
 • Se helhet og sammenhenger i organisasjonen og sikre effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av virksomheter og områder
 • Bidra i kompliserte pasientsaker og delta på møter med pasient og pårørende der det er behov

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Relevant arbeidserfaring
 • Snakke og skrive godt norsk
 • Kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en positiv og løsningsorientert person, med integritet og evne til å skape tillit. Du kan etterleve kommunens verdier åpenhet, ærlighet og respekt
 • Du sørger for å være rollemodell som oppmuntrer til dialog og legger til rette for medvirkning. Det er også viktig at du kan skape en kultur preget av utvikling, samarbeid og nyskapning
 • Du har evne til å inspirere ledere og medarbeidere, og du er fleksibel og endringsorientert
 • I tillegg har du gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og du har både gjennomføringsevne og gjennomslagskraft

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Dagarbeidstid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • En kommune som satser på digitalisering
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktperson
Navn: Gry Fleischmann
Tittel: Enhetsleder kommunehelsetjenesten
Telefon: +47 477 89 059
Arbeidssted
Kirkevegen 47
2413 ELVERUM