Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell, diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

A-Senteret er en virksomhet i Kirkens Bymisjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og består av en poliklinikk samt to døgnavdelinger. Vi behandler alle typer rusmiddelproblemer. Poliklinikken og den ene av døgnavdelingene henvender seg først og fremst til pasienter med alkoholproblemer. De tre kliniske avdelingene har alle en tverrfaglig sammensatt stab med sosialfaglig, medisinsk og psykologfaglig kompetanse.

Vi søker nå lege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri for et 50% engasjement ut 2024, med mulighet for fast ansettelse. Jobben vil forgå på dagtid, 50% av 37,5 timers uke, fleksitidsavtale. Du vil i hovedsak være tilknyttet poliklinikken men det forventes utveksling av legeoppgaver på tvers av de tre kliniske avdelingene ved behov.

Arbeidsoppgaver
 • Som en del av et tverrfaglig team vil du ha et særskilt ansvar for å bidra med medisinfaglig kompetanse i forbindelse med utredninger og behandling av pasienters rusmiddelproblemer og psykiske vansker/lidelser
 • Vurdere og igangsette medikamentell behandling for pasienter som er i behov av dette, inklusiv psykofarmaka  
 • Delta i virksomhetens vurderingsteam og det løpende vurderingsarbeidet tilknyttet nye henvisninger
 • Samarbeid internt mellom poliklinikken og døgnavdelingene, og samarbeid eksternt, skjer hyppig
 • Bidra i intern og ekstern undervisning
Kvalifikasjoner og egenskaper
 • Vi ønsker oss en legespesialist med interesse for arbeid med personer med rusrelaterte problemer.  Du må inneha gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig i norsk/andre skandinaviske språk
 • Du må kunne samhandle godt med fastleger og andre deler av hjelpeapparatet
 • Vi vil vektlegge personlig egnethet, og erfaring fra rusfeltet. Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • Et spennende og vidtfavnende fagfelt i stadig utvikling
 • Kvalifiserte og engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter for faglig videreutvikling
 • Lønns og arbeidsvilkår etter avtale mellom Virke og organisasjonene
 • God pensjonsordning
Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Elisabeth Strand Hubbuck. Tiltredelse: Snarlig, etter avtale. 

Alle søknader må sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.
(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Kirkens Bymisjon, A-senteret
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Strand Hubbuck
Telefon: +47 23 26 50 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Maridalsveien 176A
0469 OSLO
Søk på stillingen