Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi tillbyr to ledige fastlegevikariat i Larvik kommune.  Begge kontorene ligger sentralt i byen og er meget veldrevne.  Kontorene er flerlegepraksiser, og flere av legene
er spesialister i allmennmedisin.   Om du er ALIS, vil du ved kontrakt på mer enn 3 mnd. få egen veileder.  Gode muligheter for å ta legevakter.

NORDBYEN LEGESENTER:
Vikariat 100 % stilling fra og med 15.4  til vår/sommer 2025 (avtales nærmere). Pasientliste: 500.  Fastlønnsstilling, gode lønnsbetingelser,
10 % av helforefusjon går til legen (om du er ALIS).  5-legekontor.  3 leger er spes. allmennmedisin. Trivelige arbeidsforhold.  . Lege Thomas Rolfsen , tlf. 99792419   kan kontaktes ved spørsmål.   Moderne utstyrt kontor. Ultralydapparat. Bentetthetsmåling.  Adresse: Fagerliveien 2, 3269 - Larvik

SENTRUM LEGEKONTOR:
Vikariat ledig  fra 15.4.24 og inntil videre. 100 % stilling. Pasientliste: 950.   Dette er et 3-legekontor.  Selvstendig næringsdrift på ordinære vilkår. Moderne utstyrt kontor.   Trivelige arbeidsforhold.  Gunstige økonomiske vilkår knyttet til Larviksmodellen, se under.  Ta kontakt med kommuneoverlegen ved spørsmål. Adresse:  Sigurds gate 4, 3256 Larvik

Send gjerne søknad snarest mulig.

ALIS-forløp 
Kommunen samarbeider med unge og engasjerte leger om å bygge opp et godt faglig miljø med fagdager, ukentlig undervisning, som også kan følges digitalt, og hospitering. Vi har også en større helseinstitusjon som tilfredsstiller kravene til 6 måneder institusjonshelsetjeneste i ALIS-forløpet. Om du er ALIS får du god oppfølging av vår ALIS-koordinator . I Larvik er det mulig å ta et komplett ALIS-forløp.

Larviksmodellen for fastlegeordningen: 
I 2022 innførte vi Larviksmodellen som førte til  økt basistilskudd  og  etableringstilskudd.
Subsidierer basistilskudd med ca. 256,- kroner per innbygger på lister opp til 1000 pasienter. Tilsvarer ca. 31% økning av pasientjustert basistilskudd.
Praksiskompensasjon (11178,-  kr/dag) til etterutdanning for spesialister som er i kommunen med inntil 10 dager i året.
Gir praksiskompensasjon (60 %) ved fravær på grunn av sykt barn inntil 10 dager i året.

En erfaren fastlege skriver oktober-23:
“Opplevelsen av at kommunens helseadministrasjon forstår utfordringene for fastlegeordningen har hatt stor betydning for ønsket om å fortsette som fastlege.
Kommunens vilje til å satse på kvalitet både i form av mulighet til å redusere listestørrelse og gi mer tid til hver pasient, samt praksiskompensasjon for kurs øker min motivasjon og arbeidsglede generelt. Jeg har større økonomisk trygghet. Basistilskuddet dekker nå fellesutgiftene, og jeg får noe støtte for å være hjemme med sykt barn. I hovedsak legger ordningen til rette for trygghet og forutsigbarhet, mer normal arbeidstid og et bedre familieliv, og muligheten til å gjøre en god faglig fastlegejobb. Tiltakene baner vei for den nye generasjonen fastleger.»

Arbeidsoppgaver
  • Følge opp pasienter.  Utøve vanlig fastlegevirksomhet.
  • Alle oppgaver som følger av lov, forskrifter og avtaleverk
  • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift
Kvalifikasjoner
  • Du må ha  gyldig norsk legeautorisasjon
  • Du har gjennomført turnustjeneste
  • Du behersker og formulerer deg godt muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
  • Du er god til å samarbeide
  • Du er god til å kommunisere med kollegaer og pasien
Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Fastleger
Kontaktpersoner
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege, kliniske tjenester
Telefon: 92287720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Thomas Rolfsen
Tittel: Allmennlege/daglig leder Nordbyen legesenter
Telefon: 997 92 419
E-post: www.helsenordbyen.no
Arbeidssted
Larvik
Byskogveien 5
3257 LARVIK