Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten i Hammerfest kommune
Hammerfest kommune har 4 legesenter med 17 fastleger og 4 leger i spesialisering - del 1. I tillegg har vi 3 fastlegevikarer som skal dekke opp for legenes permisjoner. På alle våre legesenter er det ansatt helsesekretærer og sykepleiere. Våre legesenter holder til i moderne lokaler med gode fasiliteter, som laboratorier og skiftestuer. Legetjenesten benytter CGM Journal i sitt daglige arbeid. Alle våre leger bidrar i utviklingen av legesentrene og legetjenesten i kommunen.

Om avtalehjemlene
Avtalehjemmelen kan valgfritt tilknyttes næringsvirksomhet eller tilsettes som fastlege i kommunal stilling.
Du må oppgi i søknaden hvilken av fastlegehjemelene du søker på.
Bryggen Legesenter (FLR-id 100000871)
 • Legesenteret har 4 fastlegehjemler og 1 LIS 1-lege
 • Listen er i dag ubestatt
 • Listelengde 634 pasienter - listetak 600 pasienter
Allmed Legesenter (FLR-id 100001932)
 • Legesenteret har 6 fastlegehjemler og 2 LIS 1-lege.
 • Listen er i dag ubesatt.
 • 813 pasienter - listetak 810 pasienter
Allmed Legesenter (FLR-id 100001410 )
 • Legesenteret har 6 fastlegehjemler og 2 LIS 1-lege.
 • Listen er i dag ubesatt.
 • 528 pasienter - listetak 530 pasienter
For alle avtalehjemler:

Organiseringsform
 • Kommunalt drevet legesenter hvor hjelpepersonellet er ansatt i kommunen
 • Næringsdrivende: Fastlegen betaler husleie og mottar basistilskudd og praksiskompensasjon
 • Fastlønnet: Fastlegen betaler ikke husleie, basistilskudd og praksiskompensasjon tilfaller kommunen
Avtaler i praksisen

Hammerfest kommune drifter legesenteret og legene betaler husleie og mottar basistilskudd og praksiskompensasjon (iht. ASA 4310 pkt. 8.2)

Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha selvstendig listeansvar for et begrenset antall pasienter, og fastlegeansvar for disse
 • Delta i dagvaktordning på dagtid, og legevakt utenom legesentrenes åpningstider
 • Det må påregnes noe kollegial fraværsdekning når andre leger har fri etter vakt, er bortreist på kurs osv.
 • Det kan etter hvert være aktuelt å delta i andre kommunale allmennlegeoppgaver, det vil i så tilfelle avtales på et senere tidspunkt
Kvalifikasjonskrav

Utdannelse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha norsk turnus/LIS1 eller være i spesialisering pr 01.03.2019
 • Det vil utarbeides en utdanningsplan tilpasset akkurat deg og din livssituasjon
Benytt gjerne vitnemålsportalen til dokumentasjon av høyere utdanning.

Ferdigheter
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta gode beslutninger, samtidig som du ser dine begrensninger og søker kollegastøtte ved behov
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, andre nordiske språk kan vurderes
 • God kjennskap til norsk helsevesen og lokale forhold vil vektlegges
Personlige egenskaper
 • Du har interesse for allmennmedisin og ønsker å jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livsfaser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Ved tilbud om stilling vil det bli stilt krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvishelse og omsorgstjenester § 5-4 og hjemlet i Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
Dette tilbyr vi
Hammerfest kommune har inngått lokal rekrutterings- og stabiliseringsavtale for leger i legetjeneste:
 • 2 uker fri med lønn i tillegg til ordinær ferie
 • Inntil 10 dager fri med lønn for kurs
 • Fri med lønn for grunnkursene A – D
 • Fri med lønn for veiledningsgruppe
 • Lønnet tid til faglig oppdatering
 • 4 måneder fri med lønn etter 36 måneder tjeneste
 • Mulighet for dekning av flytteutgifter mot bindingstid
 • Om du får tilbud om stillingen og takker ja, vil du kunne velge fastlønn istedenfor næringsdrift
 • Gunstig 8.2 avtale ved ønske om næringsdrift hvor kommunen står for lokaler, fasiliteter og personell og du betaler en sterkt subsidiert husleie
Nærhet til alt
Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hammerfest kommune
Kontaktperson
Navn: Per Gunnar Arnesen
Tittel: Virksomhetsleder legetjenesten
Telefon: 78 40 27 07
Arbeidssted
Rådhusplassen 1
9600 HAMMERFEST
Søk på stillingen