Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nordlandssykehuset søker en engasjert og dyktig overlege i radiologi til å jobbe ved brystdiagnostisk senter (BDS) i Bodø.

BDS er en del av Bildediagnostisk avdeling på Nordlandssykehuset. Vår enhet består av radiografer, radiologer og helsesekretærer. Vi tilbyr kliniske undersøkelser innen mammografi, og er en del av det nasjonale screeningsprogrammet i regi av Kreftregisteret.

På BDS er vi en gjeng med radiografer, radiologer og merkantilt personell som jobber tett sammen. På BDS har vi en ny, moderne maskinpark bestående av 2 stykk Hologic 3Dimension. Vi utfører tomosyntese, ultralyd, biopsier, merkinger, kontrastundersøkelser, og stereotaktisk og tomosynteseveiledete biopsier med en ny Brevera fra Hologic. BDS-radiologene beskriver videre MR mammae og utfører MR-veiledete biopsier.

Vi har to ultralydlaber, en lab med en Canon Aplio i700, og en lab hvor vi venter på ny maskin. I den kliniske driften utførte vi ca. 7000 undersøkelser (ekskludert screening). I tillegg samarbeider vi med Sandnessjøen hvor de har samme mammografiapparat som vi har hos oss. Våre radiologer prioriterer henvisningene og beskriver bildene derfra, og eventuelle tilleggsundersøkelser blir gjort på BDS i Bodø. 

På mammografibussen har vi GE-apparat, men det blir byttet til samme maskin som inne på BDS våren 2024. Mammografiscreeningen er et tilbud til alle kvinner mellom 50-69 år, og nedslagsfeltet vårt er nesten hele Nordland fylke. I tillegg til screening inne på Nordlandssykehuset, har vi mammografibussen som er i drift hele året, sett bort fra sommer, påske og jul. I 2022 screenet vi i overkant av 11 000 kvinner, med en oppmøteprosent på over 80 %.

Vi har et tett samarbeid med kirurgen (bryst- og endokrin avdeling), som har sine lokaler rett ved siden av oss. Vi avholder MDT-møter hver uke. Vi en enhet med 9 radiografer, 2,5 merkantile og 2,25 radiologer, hvor alle har et godt og nært samarbeid som bidrar til en effektiv avdeling som holder et faglig høyt nivå. 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk og terapeutisk radiologisk legearbeid, deriblant utføre ultralyd av bryst og lymfeknuter, og utføre biopsier der det er indikasjon
 • Tolke MR-mamma undersøkelser. Nødvendig opplæring vil gis ved behov
 • Kommunikasjon rundt funn og resultat av undersøkelser med pasient, kirurg, patolog og onkolog
 • Oppfølging av biopsisvar
 • Bidra faglig gjennom undervisning av LIS, medisinstudenter og radiografstudenter, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Det gis om ønskelig mulighet for å kombinere stilling på BDS med generell diagnostisk arbeid ved en av de øvrige organgruppene 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i radiologi
 • Erfaring og interesse for brystdiagnostikk
 • Det er ønskelig med kompetanse innen klinisk mammografi og screening
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Beherske norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Positiv og løsningsorientert
 • Faglig engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du tar de riktige prioriteringene i en travel arbeidshverdag
 • Kommuniserer godt med andre både i enheten og mot kliniske avdelinger

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • En spennende og variert stilling i et høyteknologisk og faglig sterkt miljø
 • Mulighet for subspesialisering og videreutdanning
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Jeanette Kjerpeseth
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95232441
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image