Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ambulant akuttenhet(AAE) er organisert formelt som én enhet, men har 3 team bestående av Ambulant akuttenhet, Fact Hedmarken og Fact Sør-Østerdal. Teamene ligger henholdsvis på Hamar, Sanderud og i Elverum Felles for teamene er teamtilnærming og ambulant virksomhet. Vil du være med å utvikle et eller flere team i kraft av rollen som overlege?

AAE: - Er et tilbud til pasienter som opplever seg i akutt krise med
behov av bistand fra spesialisthelsetjenesten. AAE’s arbeid baserer seg på tett samhandling med pasienter, pårørende, fastleger,
legevakt, somatisk sykehus, nav, kommunalt psykisk helsevern samt øvrig
spesialisthelsetjeneste. Arbeidet, som foregår hovedsakelig på pasienten
hjemmearena, tilsyn ved sykehusene i Hamar og Elverum eller på fastlegekontorer, er primært et alternativ til innleggelse(inkludert portvaktsfunksjon i åpningstid) og vil være av kortere,
målrettet karakter. Hverdagene i teamet er i stor grad fleksible, men preges av et seriøst engasjement, vekslende tempo og faglig svært kompetente medarbeidere som vil utfordre hverandre til å bli bedre sammen. Opptaksområdet er Hamar, Stange, Løten, Ringsaker, Trysil,
Elverum, Åmot, Våler og Åsnes (ca 110 000 personer over 18 år).
 
AAE er tverrfaglig sammensatt – og har 12 hjemler – Teamet består per i dag av 2 psykologspesialister, 2 psykolog, 1 overlege, 2 sosionomer m/videreutdanning og 6 sykepleiere m/videreutdanning. Fremover vil Ambulant akuttenhet også bidra inn i etableringen av et avklaringsteam i DPS, sammen med flere andre spennende oppgaver.

FACT Hedmarken og FACT Sør Østerdalen: - Er tverrfaglige sammensatt team som samhandler på tvers av kommuner, tjenester og forvaltningsnivå. Vi driftes fra DPS Elverum - Hamar og ligger på Sanderud ved Hamar og i Kirkevegen i Elverum. FACT Hedmarken, er etablert i ordinær drift og har vist seg å være et robust og solid team, både faglig og utviklingsmessig. Teamet er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, DPS Elverum- Hamar og kommunene Hamar, Stange, Løten, Ringsaker og NAV. FACT Sør-Østerdalen, er godt inne i sin prosjektperiode og kan så langt vise til gode resultater på Fidelity målinger. Teamet samarbeider med Elverum, Åmot og Trysil. Vi har prosjekter på tvers av teamene med både musikkterapeut - og som eneste teamene i Norge, en somatisk sykepleier.

FACT gir koordinert helhetlig, integrert og fleksibel behandling for mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet/problemer, med omfattende tilleggsproblemer og funksjonsfall. FACT arbeider i stor grad ambulant og oppsøkende og er organisert som et team da oppgavene ikke vil kunne løses alene, vi må samhandle for å lykkes. 

Teamet skal være sammensatt av psykiater, psykolog/psykologspesialist, teamkoordinator, merkantil, sykepleiere/vernepleiere med videreutdanning, sosialfaglig spesialist, arbeidsspesialist (IPS) og brukerspesialist.

Teamene har én ledelse og vi drar veksler på hverandre ved fravær, ferier eller i kompliserte saker med behov for drøfting eller at de løses sammen. Det er vil også kunne legges til rette for faste møter mellom spesialister i teamene.

                       
Vi har nå ledig:

1 fast 100 % stilling for overlege  i Ambulant akuttenhet, 1 fast 100% i Fact Hedmarken og 1 fast 50% stilling i Fact Sør-Østerdalen - Alle i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin.                

Kandidater på slutten av sin spesialisering i psykiatri oppfordres også til å søke.       

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og avklaringer av pasienter som er i en akuttpsykiatrisk krise, herunder selvmordsrisikovurderinger.
 • Initiering og igangsetting av adekvate og realistiske tiltak, i tett samarbeid med relevante hjelpeinstanser.
 • Vurdering av innleggelsesbehov 
 • Tilsyn etter villet egenskade på somatisk sykehus, oppfølging etter traumer og bistand til psykiatriske vurderinger.
 • Det forventes at du er med og tar et ansvar for daglig- og faglig drift, og utvikling. Alle sakene i teamet forankres hos spesialistene.
 • For FACT ha et overordnet behandlingsansvar for pasientene.

Overlege vil også ha et særskilt ansvar med tanke på eventuelle somatiske og medisinske problemstillinger

Det forutsettes deltagelse i en passiv bakvaktslinje for DPS'et.

Kvalifikasjoner

Du er spesialist i psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, eller nære ved å fullføre spesialiseringen til å bli det.

Førerkort klasse B er nødvendig.

Vi søker medarbeider som har erfaring fra:

 • arbeid med pasienter i alle aldre, alle typer psykiske lidelser og ulike bakgrunner/kulturer
 • akuttpsykiatrien
 • samarbeid med fastleger og kommuner, samt øvrig spesialisthelsetjeneste, både innen somatikk og psykisk helse
 • arbeid som innebærer stor grad av tempoveksling

Vi ønsker medarbeidere som trives med :

 • arbeid med fag og kontinuerlig kreativ utvikling av dette
 • metode/prosedyre-utvikling
 • improvisasjon – basert på kunnskap
 • integrasjon av forståelse – og forklaringsmodeller
 • arbeid hvor tydelighet, lojalitet og robusthet er verdsatte egenskaper
 • å jobbe i team både klinisk, men også gjennom faglige utviklingsprosjekter 

Personlige egenskaper

Du har/er:

 • godt humør og gode samarbeidsegenskaper 
 • evne til å se dine kolleger 
 • kraft nok til mer enn bare deg selv 
 • genuint interessert i fag og opptatt av utvikling
 • et stort hjerte for pasientene
 • snill, omsorgsfull og tydelig 

Interesserte og kvalifiserte vil bli invitert til en samtale. Relevant praksis, sammen med gode teoretiske kunnskaper, men ikke minst personlig egnethet, vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr

Vi på vår side tilbyr en variert (og aldri kjedelig) arbeidshverdag, hvor teamenes gode tilbud på tydelig vis blir verdsatt av pasienter og samarbeidende helsepersonell. Dessuten tilbys engasjerte, humoristiske og kompetente medarbeidere, samt store muligheter for personlig og faglig utvikling i et miljø preget av innsatsvilje, evne til å finne løsninger og seriøst engasjement.

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Teddy Lønrusten Midttun
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4740883736
Navn: Mowaz Asid
Tittel: Ass. enhetsleder
Telefon: +4793692267
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS Elverum-Hamar ,ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg
2312 Ottestad