Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
5-døgnsposten i Senter for Psykisk helse og rus ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er en åpen døgnpost med fokus på endringsprosesser og mestring hos pasientene. Vi er en erfaren og faglig sterk ansattgruppe som tenker at god pasientbehandling er et samarbeidsprosjekt preget av tillit, respekt, undring og åpenhet.

Nå søker vi en dyktig og engasjert psykiater og en psykologspesialist til vårt tverrfaglige team.

Vi har tolv døgnplasser for planlagt behandling av pasienter med allmenpsykiatriske problemstillinger, med en gjennomsnittlig behandlingstid på fire uker. Fire plasser er forbeholdt pasienter med spiseforstyrrelse, med gjennomsnittlig behandlingstid på seks uker. I tillegg til de tolv elektive døgnplassene har posten to stabiliseringsplasser for pasienter som har behov for kortvarig ivaretakelse på døgnenhet, men som ikke trenger innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling.

Det tilbys aktiv individuell-, gruppe- og miljøterapi, i et behandlingsforløp som legges opp for og med den enkelte. Vi setter klare mål sammen med pasienten, og måler bedring underveis.

5-døgnsposten skal rendyrke sin funksjon til å være et behandlingstilbud for pasienter som kan få en varig effekt av planlagt døgnbehandling. Vi søker derfor to spesialister som kan bidra inn med sitt faglige perspektiv om hvordan tilbudet skal utvikle seg.

Vi søker deg som:
  • Ønsker å bidra i tverrfaglig behandlingsteam, og i den faglige ledelsen av tilbudet
  • Er opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet, og systematisk utvikling av tilbudet
  • Har erfaring med psykoedukativ behandling og endringsfokuserte teknikker
  • Har erfaring eller interesse med arbeid med spiseforstyrrelse som pasientgruppe
Vi kan tilby:
  • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
  • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
  • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP
  • Mulighet til å delta i innovasjon og nytekning for utviklingen av 5-døgnsposten
Senter for psykisk helse og rus (SPHR), Lovisenberg Diakonale Sykehus:
Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (Open door policy versus treatment as usual Lancet) , etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (Lovisenbergmodellen for systematisk tilbakemelding)

Vår visjon er å være en dynamisk og inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vårt opptaksområde er Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo, med til sammen 160 000 innbyggere. Det er sammensatte bydeler i stadig utvikling, noe som gjør jobben vår utfordrende og givende. Vi får gode skårer i medarbeiderundersøkelser på sosial trivsel. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi er opptatt av at man skal kunne utvikle seg faglig hos oss, og vi ønsker å ha det gøy på jobb.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Bitt Mai Nergård
Telefon: 942 14 290
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen