Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsklinikken søker etter leger som ønsker å spesialisere seg innen barnemedisin.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) er et av landets største barneavdelinger. Vi er lokalsykehus for 125 000 barn fra et demografisk variert opptaksområde. Klinikken er inndelt i Avdeling for nyfødte (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har en sentral beliggenhet med ca. 20 minutters kjøring fra Oslo. Arbeid på Kongsvinger sykehus kan påregnes etter nærmere avtale.

BUK gir mulighet for fullt utdanningsløp innen barnesykdommer. Legene er fordelt i flere faggrupper med fagansvarlige overleger i alle barnemedisinske fagfelt. Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning kan kombineres i samarbeid med vår egen forskningsavdeling. Vi har 16-delt primærvaktsjikt (leger i spesialisering), 12-delt sekundærvaktsjikt (overleger) og 12-delt sekundær dagvakthelgesjikt (overleger). I tillegg har vi et eget 5-delt nyfødtvaktsjikt med hjemmevakter.

Vi har ledig hele syv vikariater hvorav ett vikariat med oppstart så raskt som mulig og varighet ut året. De øvrige vikariatene har oppstart 01.09.2024 med 1-2 års varighet. Tidspunkt for oppstart og og nødvendig opplæring vil skje etter nærmere avtale.  

Ahus er en arbeidsplass med stort mangfold som vi ser på som en styrke for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle søkere må søke elektronisk. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg!

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer planmessig rotasjon mellom ulike dagarbeidsoppgaver. Dagarbeidsoppgaver vil være arbeid i mottak, post og poliklinikk.
 • Stillingen inngår i avdelingens primærvaktsjikt.
 • LIS deltar regelmessig på SIM-trening for både store barn og nyfødte samt ukentlige ferdighetstreninger.
 • Nødvendig opplæring vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen.
 • Tjeneste på Kongsvinger sykehus kan måtte påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Inngå i avdelingens primærvaktsjikt.
 • Erfaring fra barnemedisinsk avdeling eller med barnemedisinske problemstillinger er en fordel.
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner er ønskelig.
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode evner til å arbeide strukturert.
 • Trives med å arbeide både selvstendig og tverrfaglig.
 • Fleksibilitet og innsatsvilje.
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet.
 • En som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker.
 • En stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø.
 • Fullstendig spesialiseringsløp.
 • Avsatt tid til Individuell og gruppebasert veiledning.
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon.
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei til Oslo.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Parisa Hamidi
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4790093450
Hjemmeside
Arbeidssted
BUK avd leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen