Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Radiologisk avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig to nyoppretta stillingar som overlege i radiologi.

Avdelinga har om lag 70 tilsette fordelt på fire lokalisasjonar. Totalt har vi 15 legar tilsett i avdelinga, der dei fleste overlegane, og alle LIS, har arbeidsstad ved Førde sentralsjukehus.

Seksjonen i Førde har CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning og mammografi/BDS (Brystdiagnostisk senter). Vi har SECTRA RIS/PACS som er felles system i Helse Vest.

Vi søkjer ein kompetent radiolog som kan bidra til eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø. Overlege inngår i vakt, med LIS i forvakt.

Tilsetjing snarast, eller etter avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostikk og pasientbehandling
 • Generell radiologi

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha norsk autorisasjon som spesialist i radiologi
 • Gode kunnskaper i norsk, både munnleg og skriftleg
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad. 

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Pasientorientert
 • Sjølvstendig
 • Engasjert
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Personlege eigenskaper vil verte vektlagde

Vi tilbyr

 • Gode løns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Rekrutteringstillegg
 • Hjelp med bustad
 • Triveleg arbeidsmiljø og høgt fagleg fokus
 • IA- bedrift (inkluderande arbeidsliv)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Børge Stavland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 578 39 393
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk seksjon FSS, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen