Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus lyser ut 2 x 100% faste stillinger med tiltredelse etter avtale. 

Avdelingen er en travel og trivelig arbeidsplass med over 200 ansatte fordelt på rundt 60 leger, 120 radiografer og 35 sekretærer. Det er et inkluderende arbeidsmiljø med plass til alle. Overlegene er seksjonert innen fagområdene lungesykdommer, onkologi, kardiologi, ØNH, nevrologi, gastroenterologi, urologi, gynekologi, MSK, pediatri, bryst og endokrinologi, nukleærmedisin og intervensjonsradiologi. 
Avdelingen består av "Hovedrøntgen" på sykehuset, Brystdiagnostisk senter, PET/nukleærmedisinsk seksjon samt geografisk adskilte seksjoner i Egersund, Sandnes og Hillevåg.

Radiologisk avdeling har høyt fokus på faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen legger til rette for faglig påfyll, og prioriterer deltakelse på kongresser og kurs i både inn- og utland. Avdelingen arbeider målbevisst med økt fleksibilitet i arbeidshverdagen med blant annet fleksible arbeidstimer, hjemmekontor og frie avspaseringsdager i planen. Vi har en moderne utstyrspark og utfører intervensjon og radiologisk diagnostikk på et høyt nivå.
Gjennom avdelingens forskningsgruppe SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) tilbys gode muligheter for forskning både på PhD- og postdoc-nivå. Det overordnede fokus for SMIL er avansert bildebehandling og kunstig intelligens. Avdelingen samarbeider med UiS, UiB (Mohn Medical Imaging and Visualization Centre), NTNU, UiO, UiT, Kreftregisteret/FHI, og
deltar i flere store nasjonale og internasjonale studier. Radiologisk avdeling samarbeider også tett opp mot sykehusets kliniske avdelinger. Det er i dag 1 professor, 1 førsteamanuensis, 7 leger med doktorgrad og 5 leger i PhD-løp i avdelingen.
Nytt sykehus på Ullandhaug er under bygging og vi vil etter hvert flytte inn i flotte og tidsriktige lokaler med moderne utstyr.
Avdelingen er i startfasen med å bruke kunstig intelligens i daglig drift, og det vil være mulighet for å delta i det videre arbeidet med bruk av kunstig intelligens som et verktøy i radiologisk diagnostikk og bildebehandling.

Stavanger Universitetssjukehus er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus med nesten 8000 ansatte. Sykehuset betjener en befolkning på rundt 370 000 i 18 kommuner i Sør-Rogaland. Dette inkluderer to av landets ti største byer, Stavanger og Sandnes som har et rikt kulturtilbud og gode muligheter for varierte fritidsaktiviteter. Sykehuset ligger i et vakkert område med hav, fjord og fjell i omegn.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Delta i klinisk radiologisk arbeid.
 • Delta i avdelingens vaktordning for overleger.
 • Delta i opplæring av LIS.
 • Delta på MDT-møter.
 • Delta i avdelingens og sykehusets internundervisning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i radiologi.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en positiv, motivert og engasjert kollega.
 • Faglig dyktig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide strukturert og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å erverve seg ny kunnskap.
 • Evne til å formidle kunnskap.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen
 • Et meningsfylt arbeid som også gir personlig utvikling.
 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no. 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Jorunn Havnen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 48 15 43 82
E-post: jorunn.havnen@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi / leger radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image