Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Nes legevakt har operatørplass og legevakt i samme lokaler. Sykepleier på operatørplass tar i mot alle henvendelser og triagerer fortløpende. Sykepleier bistår lege i undersøkelser og på laboratoriet.
Legens oppgaver er mottak, undersøkelser og behandling av pasienter, samt utrykning/ sykebesøk ved behov. 
Nes legevakt har bl.a nødnett, helsenett, lab for blodprøvetaking med diverse lab.apparater, muligheter for sendeprøver til Ahus lab., observasjonsrom, velutstyrt akuttstue med bl.a EGK og andre observasjonsverktøy. Legevakten bruker CGM-legevakt journalsystem.
Legens hvilerom ligger i legevaktens lokaler. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensning
 • Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
 • Erfaring fra allmennpraksis og/ eller legevakt 
 • Gode kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor vilje til å samhandle med andre deler av helsetjenesten
 • Fleksibel, engasjert og selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges
Den som tilsettes må før tiltredelse levere gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder.
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariff.
Vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden. Originale/bekreftet kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

Minst to referanser må oppgis.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Kontaktperson
Navn: Marthe Berger Dystland
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 90 16 57 72
Arbeidssted
Nes Legevakt
Rådhusgata 11
2150 ÅRNES