Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du interessert i allmennmedisin og har lyst å prøve deg som fastlege? Eller er du næringsdrivende og har lyst å prøve deg i en kommunal stilling med fast lønn og provisjon? Eller kanskje et vikariat med 8.2. avtale? En av våre fastleger skal ut i fødselspermisjon i juli, og i den forbindelse lyser vi ut et vikariat for denne legestillingen. Vikariat vil vare til 03.02.2025, med mulighet for forlengelse.
Visjonen vår er å ta faget allmennmedisin tilbake i et kollegialt felleskap hvor det er gode muligheter for faglig sparring og kollegial støtte i arbeidet. Dette i et miljø med fokus på faglig og personlig utvikling. Ingen skal stå alene med ansvaret i de krevende beslutningene. Legene inngår som en del av den kommunale allmennmedisinske tjenesten og skal være en godt integrert del av kommunens totale primære helsetjeneste. Vikariatet kan legges til rette for å være en del av spesialiseringen i allmennmedisin. 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske pasientrettede oppgaver
 • Lunner kommune inngår i en velorganisert interkommunal legevakt på Gran (vakt til kl. 23.00) og Gjøvik (nattevakt). Legen som ansettes i stillingen må regne med deltakelse i legevakt. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter.
 • Legen vil også være en del av daglegevaktsordningen på legesenteret de er tilknyttet
 • 20 % på helsestasjonen som helsestasjonslege
 • Delta aktivt i den videre utviklingen av det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet med legekontoret
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialisering i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering vektlegges
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon
 • Personlig egnethet vektlegges.
Politiattest
 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Lønns og arbeidsvilkår
Vi kan tilby:
 • Legesenteret på Harestua har WebMed journalføringssystem.
 • Gratis parkering
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • Lunner kommune vil legge til rette for at spesialisering i allmennmedisin videreføres og sikrer veileder
 • God lønn etter kommunal lønnstrapp, med provisjonsordning, eller en 8.2. avtale.
 
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjarne E. Oure
Tittel: Kommuneoverlege/enhetsleder
Telefon: 41476679
E-post: bjarne.oure@lunner.kommune.no
Navn: Stian Holm Skotheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95290733
E-post: stian.skotheim@lunner.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Harestua medisinske senter
Hadelandsvegen 859
2743 HARESTUA