Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) i Arendal utlyser

1 x 100 % st. fast stilling for overlege i anestesiologi. Tiltredelse etter avtale.

1 x 100 % vikariat for overlege i anestesiologi. Tiltredelse etter avtale.

Ved intern tilsetting kan annen stilling bli ledig.

Vi søker en spesialist i Anestesiologi.

Anestesilegeenheten ved AIO SSA har 12 overlegestillinger og 5 stillinger for leger i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 8-delt bakvakt med passiv tid mellom 21:00 og 07:30. 3 Overleger deltar for tiden i primærvakt. Bakvakter med planlagt tilstedeværelse på sykehuset kan forekomme.
Avdelingen gjennomfører ca. 6 000 anestesier til et bredt utvalg av pasienter, intensivavdelingen yter ca 600 respirator-/ventilasjonsstøttedøgn med 1500 formelle intensivdøgn per år.

Vi har 12 operasjonsstuer og gir anestesi til voksne og barn ved både elektive og akutte inngrep innen fagfeltene ortopedi, urologi, gastrokirurgi med bariatrisk kirurgi, plastikkirurgi, gynekologi og obstetrikk, øre-nese-hals-kirurgi og oftalmologi. Dagkirurgisk enhet står for en stor del av operasjonsvolumet innen disse feltene.
Anestesitjenester gis også til et aktivt gastroenterologisk utredningsmiljø, og til PCI-senteret som betjener Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark med kardielle intervensjoner - elektivt og akutt på døgnkontinuerlig basis.
Vår intensivavdeling er bemannet til å håndtere 4 pasienter, i tillegg til postoperative pasienter. Medisinske og kardiologiske pasienter utgjør den største andelen av vårt intensivbelegg.

Anestesilegene skal fra høsten ha 3 stillinger som delvis er knyttet til bemanningen av akuttbilfunksjon og intensivtransport lokalisert i Kristiansand.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Generell anestesiologisk virksomhet med vekt på anestesi og intensivmedisin.
 • Overlegen inngår i AIO-avdelingens generelle dagarbeids- og vaktordning for anestesileger, etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i anestesiologi
 • Relevant klinisk erfaring blir vektlagt
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Fleksibel med gode samarbeidsevner
 • Faglig dyktighet
 • Evne til å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Variert og spennende arbeid
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kay Cora Kraeft
Tittel: Overlege
Telefon: +4745905258
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
AIO-avdelingen, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image