Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 

Er du vår nye legekollega i det viktige arbeidet med barn og unge som strever med psykiske helseutfordringer?

Det lyses ut 2 faste stillinger i 100% for LIS 3 (lege i spesialisering) ved St. Olavs hospital, Avd. for barne- og ungdomspsykiatri. BUP Seksjon Øya består av allmennpoliklinikkene BUP Nidarø, BUP Røros, BUP Klostergata og BUP Elgeseter. Stillingene vil knyttes til enten Nidarø, Elgeseter eller Klostergata, og disse poliklinikkene befinner seg sentralt i Trondheim. Arbeidssted og oppstart etter nærmere avtale.

Er du lege innen allmennmedisin som er i behov av sideutdanning, i fulltid eller delt stillingsprosent, så er du også velkommen til å søke, da vi gjerne ønsker leger med denne erfaringen inn i vår virksomhet. Er du turnusventer imøteser vi også gjerne en søknad fra deg. For disse to gruppene er det da aktuelt med vikariater/ tidsavgrensede engasjement.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag, og er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. BUP er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og vi samarbeider tett med NTNU innen forskning og undervisning. Avdelingen består av 8 poliklinikker som til sammen dekker opptaksområdet for St. Olavs hospital HF, fordelt på to seksjoner (Øya og Heimdal), en enhet ved Barne- og ungdomspoliklinikken, 2 døgnenheter og en poliklinikk som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar ø-hjelpfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling, og et lærings- og mestringssenter.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser, i samarbeid med deres familier og i hht gjeldende lover og retningslinjer
 • Deltakelse i avdelingens vaktsystem
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunalt hjelpeapparat
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjoner
 • Lisens til å praktisere som lege i Norge og gjennomført LIS1
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, pediatri eller allmennmedisin

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet og for arbeid med barn, unge og familier
 • God evne til kommunikasjon og gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • God arbeidskapasitet og fleksibilitet med henhold til faglige oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det må fremlegges politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og respekt.
 • Introduksjon i faget ved oppstart, se også offentlig utdanningsplansombeskriver hele spesialistløpet 
 • Gode muligheter for faglig utvikling med: Ukentlige legemøter med internundervisning sammen med LIS og overleger 
 • Faste regionale samlinger med andre LIS i Midt-Norge
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver og problemstillinger, både legespesifikke, men også egne terapier m.m.
 • Tverrfaglig jobbing med psykologer, familieterapeuter/sosionomer og pedagoger
 • 4 timer fordypning i uken
 • LIS oppnår ofte spesialisering innen tilnærmet normert tid
 • Spesialiseringen er variert med arbeid i poliklinikk, sengepost, somatisk barneavdeling og VOP
 • Ukentlig veiledning med overlege (både klinisk veiledning og terapiveiledning)
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi oppfordrer søkere fra hele landet til å søke, 1.gangsintervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i vårt område.
 • Les mer om oss her:  St. Olavs hospital, Avd. BUP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Kjetil Sund Singsaas
Tittel: Seksjonsssjef
Telefon: +47 72 82 22 53
E-post: Kjetil.Sund.Singsaas@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Seksjon Øya, Klinikk Psykisk helsevern
Klostergata 46
7030 Trondheim
Søk på stillingen