Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du jobbe i et spennende fagfelt og være med å videreutvikle tilbudet til barn og unge som strever med psykiske lidelser? Da kan DU bli vår nye kollega!

Det lyses ut 3 faste 100% stillinger ved BUP seksjon Heimdal som overlege i Avd. for barne- og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital. Seksjon Heimdal består av allmennpoliklinikkene BUP Orkanger, BUP Rosten og BUP Tiller, og vår nye behandlingspoliklinikk BUP Mestringsfokus, for behandling av ADHD og gruppetilbud.

2 stillinger med arbeidssted i Trondheim- Vestre Rosten 77
1 stilling med arbeidssted på Orkanger

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av poliklinikker som til sammen dekker opptaksområdet for St. Olavs hospital HF, fordelt på to seksjoner (Heimdal og Øya), og en enhet ved Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar ø-hjelpfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling som ivaretar oppgaver innen BUP sin FIU virksomhet (forskning, innovasjon/fagutvikling og utdanning) og opplæringstilbud til pasienter og pårørende (LMS

Les mer om St. Olavs, Avd. BUP her: Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er allsidige, og du vil møte et bredt spekter av pasienter mellom 0-18 år med tilstandsbilder med ulik grad av kompleksitet og hastegrad  
 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge 0-18 år med psykiske lidelser i samarbeid med deres familier ihht gjeldende lover og retningslinjer
 • Delta i avdelingens vaktsystem
 • Som spesialist har du utpekt ansvar for spesialistoppgaver, og har en viktig oppgave som faglig beslutningsstøtte i tett samarbeid med de andre fagprofesjonene ved enheten
 • Veiledning av yngre leger (primært LIS3) i avdelingen
 • Sammen med kollegaer vil du bidra i tverrfaglig samarbeid, både internt, med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Som spesialist er du viktig i den kontinuerlige fagutviklingen ved avdelingen, inkludert involvering i avdelingens fagutviklingsprosjekt og i relevant forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist innen Barne- og ungdomspsykiatri. Søkere med spesialitet innen voksenpsykiatri vil også vurderes
 • LIS som ikke har fullført spesialiseringen, men er i sluttføringen av sitt spesialiseringsløp, kan også søke
 • Generelt gode faglige kvalifikasjoner vektlegges
 • Det er ønskelig at søkeren har god erfaring med bredden av ulike tilstandsbilder og problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse.
 • Som overlege i BUP er det viktig med erfaring med ø-hjelp og vurderingssamtaler, da fortløpende og ad hoc veiledning, supervisjon og rådgivning av egen faggruppe og andre faggrupper vil bli en del av arbeidshverdagen.
 • Det er ønskelig med kompetanse på metodespesifikk terapeutisk behandling
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til fleksibilitet, samt personlig egnethet og interesse for denne type arbeid vil ved ansettelse tillagt stor vekt
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne og vilje til formidling av kunnskap overfor pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og medarbeidereInteresse for utviklingsarbeid, undervisning og forskning 

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Som lærende organisasjon har BUP som målsetting at ansatte skal kunne utvikle seg faglig gjennom hele yrkeskarriæren. Det vil derfor være gode muligheter for relevant videre- og etterutdanning og kurs. Avdelingen har også et nært samarbeid med NTNU/RKBU, Det medisinske fakultet – institutt for psykisk helse med mulighet for undervisning, fagutvikling og forskning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjon og forsikringer via KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge fram tilfredsstillende politiattest (vandel), jmf. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Ingrid Skjetne
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 93653489
E-post: ingrid.skjetne@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Seksjon Heimdal, Klinikk Psykisk helsevern
Vestre Rosten 77
7075 Tiller