Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er opprettet en ny og spennende kombinert stilling som kommuneoverlege og kommunale legeoppgaver i Nome kommune. 

Som kommuneoverlege vil du være medisinsk faglig rådgiver for kommunen og arbeide med samfunnsmedisinske oppgaver. Dette gjelder bl.a. smittevern, folkehelse, miljørettet helsevern, samt oppfølging, planlegging og ledelse av legetjenesten. Stillingen inngår også som en del av kommunens beredskapsledelse.

Nome får egne kommunale akutte døgnplasser(KAD) fra 2025, og kommuneoverlegen vil være en viktig del i oppstart og drift av KAD.

Alle fastlegene i kommunen er samlet i ett stort velfungerende legesenter lokalisert på Nome Helsesenter med jordmor, helsestasjon og ambulansetjeneste. Alle fastlegehjemler er besatt. Det er godt samarbeid mellom fastlegene og kommunens øvrige helsetjeneste. Nome har et interkommunalt legevaktsamarbeid med Skien kommune. Vår nye kommuneoverlege vil bli en del av legetjenesten og utvikling av helsetjenesten i kommunen,

De kommunale legeoppgavene i kommunen innebærer tjenester som tilsynslege, flyktninghelse, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Legene i kommunen har fordelt disse oppgavene, og den nye stillingen vil primært ha sitt ansvarsområdet som tilsynslege. Den nye stillingsressursen er fordelt med 40% kommuneoverlege og 60% kommunale legeoppgaver. 


Arbeidsoppgaver
 • Samfunnsmedisinske oppgaver innen forebyggende arbeid, folkehelse, smittevern og miljørettet helsevern
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning.
 • Bidra til god samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten
 • Bidra i kommunalt planarbeid der dette er naturlig.
 • Hastekompetanse på kommunens vegne innen miljørettet helsevern, psykisk helsevern, smittevern og helsemessige beredskap ut fra lov og delegasjon
 • Kvalitetssikring og tilsyn, rådgiving i forbindelse med klagehåndtering
 • Delta i beredskapsarbeid
 • Kommunale legeoppgaver

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • Fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin, ha påbegynt spesialisering eller ønske om å starte i spesialisering.
 • Førerkort kl. B
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne vektlegges
 • Krav om norskkunnskaper B2 nivå
   

Personlige egenskaper
 • Selvstendig, målrettet og strukturert
 • Er proaktiv og opptatt av utviklingsarbeid
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, samt god evne til samarbeid
 • God til å kombinere faglig ferdighet med helhetstenkning
 • God på å planlegge og strukturere egen hverdag
 • Innehar gjennomføringsevne og er engasjert i nye utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr
 • En spennende stilling med bred kontakt med øvrige kommunale tjenester og med varierte oppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Ingen legevaktplikt
 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale
 • Som ansatt i Nome kommune er du omfattet av meget gode pensjon- og forsikringsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nome kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Sekse
Tittel: Kommuneoverlege Midt-Telemark og Nome
Telefon: 409 13 939
E-post: krvi1601@mt.kommune.no
Navn: Zafar G. Ali
Tittel: Tillitsvalgt lege
Telefon: 452 70 839
E-post: zaal0107@nome.kommune.no
Navn: Berit Spange
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 909 40 691
E-post: besp0404@nome.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Stårrvegen 14
3830 ULEFOSS