Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst å bli vår nye kollega og lyst å bli del av tverrfaglig team med blant andre 2 barnepsykiatere og lis.lege ? Ja, så søk her!

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for det polikliniske tilbud, døgntilbud og ambulant enhet til barn og ungdom i aldersgruppen 0 - 18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no.

Stillingen som utlyses ligger inne under BUP Sandnes, avdeling Julie Eges gate, som er en av 10 poliklinikker i avdeling BUPA, Helse Stavanger.
BUP Sandnes, avd. Julie Eges gate ligger i sentrum og i umiddelbar nærhet til buss- og togstasjonen. Vi har også gode muligheter for parkering i nærheten av polilklinikken.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består i utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser, og deres familier.
 • Poliklinikken samarbeider med helsestasjon, allmennleger, andre sykehusavdelinger og psykiatriske enheter, skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT og barnevern.
 • Bidra med kompetanseheving internt og eksternt ift samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt inn i positiv arbeidsmiljø
 • Deltagelse i vakt må påberegnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pediatri og allmennpraksis er ønskelig, men ikke et absolut krav.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Du Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer.
 • Du har en god faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Du har god oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter.
 • Du følger opp tildelte oppgaver og evner til å sluttføre oppgaver.
 • Du har fokus på å finne løsninger

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et spennende fagmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Mulighet til å bli del av et veletablert fagmiljø og bidra til å påvirke utformingen av tjenestene innen for poliklinikken. 
 • Avlønning i henhold til gjeldende overenskomst.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Gode velferdsordninger.
 • Avdelingen har forskningsvirksomhet og fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Lars-Ole Vad Kristensen
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 48004666
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling PBU poliklinikk / BUP Sandnes, avdeling Julie Eges gate, Helse Stavanger HF
Julie Eges Gate
4306 Sandnes
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image