Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye sykehjemslege?

I flotte omgivelser på Staup i Levanger er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne tilby et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere.
Staup helsehus er en moderne institusjon som ble ferdigstilt i 2017. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Helsehuset inneholder 44 døgnplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid/KAD og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt.
Kommunen har også sine akutte døgnplasser (KAD) her på Staup Helsehus.

Ved helsehuset arbeider i tillegg 4 leger i deltidsstillinger. Kommunens to LIS1 deltar også i arbeidet ved helsehuset. Vi søker primært etter lege i 100% stilling, men det kan også være aktuelt å dele stillingen mellom to leger. ALIS er også velkommen til å søke. Vi er fleksibel og diskuterer gjerne løsninger for hvordan lege kan organisere sin arbeidshverdag. Dette også med tanke på bunden tid og muligheter for noe hjemmekontor. 

Det er ønskelig at stillingen tiltres så snart som mulig, og helst innen sommeren-24.

Arbeidsoppgaver

Arbeidshverdagen består av visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, utskriving av pasienter, pårørendesamtaler, deltakelse på tverrfaglige møter, prosedyrearbeid, veiledning og supervisjon av mindre erfarne leger, samt deltakelse i internundervisning.
Arbeidstiden er ordinært dagtid. Det foreligger ingen vaktordning på helg eller helligdag.
Staup helsehus har tverrfaglige personalgrupper hvor ulike yrkesgrupper samarbeider for å kunne tilby våre pasienter kunnskapsbaserte, gode tjenester. På helsehuset samarbeider lege med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, assistenter, avdelingsleder, enhetsleder, koordinator for legetjenesten, teamledere og service- og informasjonsmedarbeidere.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Lege som har gjennomført LIS1.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest.
 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Motivasjon, personlig egnethet og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner.
 • Interesse for feltet sykehjemsmedisin.
 • Tillitsskapende og fleksibel.

Vi tilbyr
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store muligheter for påvirkning og utvikling.
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium.
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og gode kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid.
 • Tilrettelegging for fagutvikling og kursaktivitet.
 • Tid til fordypning.
 • Gode lønnsvilkår jf. kommunenes lønnsstige for leger med årslønn på kr. 1 037 000 - 1 232 000,- for 100% stilling. 
Dersom du ikke er spesialist i allmennmedisin tilbyr kommunen i tillegg:
 • Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS.
 • Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift. 
 • Tilrettelegging for å få gjennomføre alle deler av spesialisering i allmennmedisin. Kommunen tilrettelegger for tjeneste i uselektert praksis/fastlegepraksis og institusjonstjeneste.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åse Gran
Tittel: Koordinator for legetjenesten
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Navn: Lars Johan Kverkild
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93015693
E-post: lakv@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Staup helsehus
Staup 2
7603 LEVANGER