Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ullensaker kommune har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved Ullensaker legesenter i Jessheim sentrum. Senteret vil i oppstartsfasen ha to legehjemler. Den ledige hjemmelen er en nullhjemmel, og det utbetales et grunntilskudd fra oppstart som tilsvarer en pasientliste på 500 personer. Grunntilskudd utbetales frem til pasientlisten passerer 500 personer, eller i inntil 2 år. Den andre hjemmelshaveren har en etablert liste på 1500 personer. Legesenteret er lokalisert i moderne lokaler sentralt i Jessheim, 30 minutter fra Oslo og 8 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Det kreves ingen betaling for opparbeidet praksis, men ny hjemmelsinnehaver må delta i investeringer i lokaler, utstyr og inventar ved senteret. Legesenteret er etablert som et aksjeselskap og de økonomiske betingelsene avtales direkte med legesenteret. For mer informasjon om legesenteret, kontakt fastlege Ehsan Tutunchian, tlf. 98419175.

Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og det legges til rette for spesialisering med ALIS-avtale.

Arbeidsoppgaver
  • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskriften med uselektert kurativ allmennlegevirksomhet.
  • Deltagelse i interkommunal legevakt i moderne lokaler på Campus Gardermoen.
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges. Det er for tiden ingen kommunal bistilling knyttet til avtalene.

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Det legges stor vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner og samtidig evne til selvstendig arbeid. 

Vi tilbyr
ALIS-avtale for lege i spesialisering i allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter

Uselektert kurativ allmennpraksis ved nystartet legesenter. Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med den andre legen ved kontoret. Tiltredelse etter avtale.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ehsan Tutunchian
Tittel: Fastlege
Telefon: 98419175
E-post: ehsant88@gmail.com
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM