Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund interkommunale legevakt, øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) og overgrepsmottak søkjer etter overlege.
Alle avdelingar er lokalisert ved Ålesund lokalmedisinske senter på Åse.
Vi søkjer etter deg som har engasjement og interesse for den akuttmedisinske helsberedskapen i kommunehelsetenesta. 
Stillinga som overlege i verksemda inneber at ein har fagansvar for legevakt, overgrepsmottak og ØHD.
Ein vert ein del av eit team i et større fagmiljø, som arbeider for å oppretthalde og vidareutvikle tenestane i samhandling med omliggande helsetenester og kommunar. 
Stillinga kan blir vurdert delt på fleire og kombinerast med anna klinisk arbeid. Dette må framkomme i din søknad.
Stillinga inneber dagarbeid på kvardagar. Det er ikkje knytt vaktarbeid til stillinga.

Arbeidsoppgåver
 • Fagleg utvikling/ utarbeiding av faglege prosedyrar/ Undervisning
 • Rådgivande funksjon ovanfor administrasjon og kommunalleiing
 • Opplæring/ oppfølging av nye leger/ LIS ved Ålesund lokalmedisinske senter
 • Samhandling/ koordinering med andre tenester i forhold til fagutvikling/ drift
 • Klage- og avvikshandtering og kvalitetsarbeid/ Saksbehandling og sakkyndigarbeid
 • Bakvaktsfunksjon på dagtid
 • Noko klinisk arbeid

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i klinisk fag
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Gode datakunnskapar
 • Godt kjennskap til kommunehelsetenesta
 • Gode samarbeidsevner mellom profesjonar og mellom ulike behandlingsnivå
 • Høg fagleg interesse 

Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med vidare i ein spennande utvikling
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer
 • Dagarbeid med fleksitidsordning
 • Spennande, varierende og utfordrende arbeidsoppgåver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sindre Søvik Erstad
Tittel: Avdelingsleiar ØHD og overgrepsmottak
Telefon: 958 55 960
E-post: sindre.sovik.erstad@alesund.kommune.no
Navn: Judit Molvær
Tittel: Avdelingleiar legevakt
Telefon: 951 56 812
E-post: judit.molvaer@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Overlege legevakt/ØHD/overgrepsmottak
Arbeidssted
Ålesund Lokalmedisinske senter
Åsesvinen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen