Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Halden kommune har ett ledig 100 % vikariat på ett 2-legesenter i forbindelse med utlysning av hjemmel og påvente av tildeling. Oppstart medio april.  

Ønskelig med næringsdrift, men annen driftsform kan diskuteres. 
  
Legesentret er lokalisert i Halden sentrum. Det er bemannet med to legesekretærer i 1,7 årsverk.  Lokalene består av romslig venterom, 2 legekontorer, kirurgirom samt eget stort laboratorium. Ved legesenteret utføres spirometri, 24 timers BT-måling og EKG. Legesenteret benytter Pridok journalsystem, som er nettbasert og har betalingssystem integrert i journalsystemet.  
  
Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt.   
  
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin  
- Krav om norsk autorisasjon som lege og refusjonsrett fra helfo  
- Det er ønskelig med gjennomført turnustjeneste/LIS1 og gjerne påbegynt spesialisering i allmennmedisin.   
- Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig  
- Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet  
  
Vi kan tilby  
  • Kommunen kan tilby ALIS forløp ved vikariat over 3 måneder.  
Tilsettingsvilkår:  
Ved tilsetting vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest.   
Intervjuer og ansettelse gjennomføres fortløpende. 
  
Generelle betingelser  
Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. 
   
Attester og vitnemål fremvises på forespørsel  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktperson
Navn: Madelene Berger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98810742
E-post: madelene.berger@halden.kommune.no
Arbeidssted
Skippergata 20
1767 HALDEN