Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesiavdelingen har ledig fast stilling som overlege i seksjon for overleger

Anestesiavdelingen ved AHUS har over 380 ansatte, hvorav 80 er leger og 29 av disse er LIS. Avdelingen har 3 LIS i primærvakt og 2 overleger i henholdsvis sekundær- og tertiærvakt, samt overlege i langdagssjikt. Det er egne leger tilknyttet intensivseksjonen i hjemmevakts ordning. Overlegene inngår i de ulike overlegesjiktene avhengig av kompetanse og behov. Anestesidelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensiv, smertepoliklinikk og dagkirurgisk avdeling.  I tillegg har vi stor utpostaktivitet med hovedvekt på barn. Det er også en ordning med rotasjon til Dagkirurgisk avdeling ved Ski sykehus og Ahus  Gardermoen.

Det er tilknyttet to professorater til avdelingen. Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter. 

Søker må være klar for tertiærsjiktet som blant annet innebærer å være kjent med intensivbehandling og barneanestesi.

Ved eventuell intern tilsetting kan det bli et ledig vikariat. For leger som er interessert i smertebehandling, kan det være mulighet med noe tjeneste ved smertepoliklinikken.

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca. 35000 anestesirelaterte prosedyrer hvorav 26 000 er kirurgiske inngrep og det er ca 5500 fødsler per år. Intensivseksjonen behandler ca. 450 intensivpasienter årlig.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

  • Overlegen forventes å delta i arbeid ved operasjon, intensiv og postoperativ og utpost.

Kvalifikasjoner

  • Søker må være spesialist i anestesiologi
  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Vi søker en kollega som er selvstendig men også har gode samarbeidsevner
  • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

  • En variert arbeidsdag i flotte sykehuslokaler
  • Gode velferdstilbud for ansatte,f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv
  • Bedriftsidrettslag med variert treningstilbud
  • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage
  •  Kort reisevei til Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marit Opsahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67969840
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, anestesiavdelingen
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen