Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Generelle allmennmedisinske oppgåver i uselektert fastlegepraksis, inkludert daglegevakt
Beredskapslegevakt i distrikt og bakvakt for LIS1
Akuttmedisinske utfordringar som skadehandtering og liknande
Stillinga kan bli tillagt andre oppgåver

Kvalifikasjoner
Lege med norsk autorisasjon
God digital kompetanse
Søkjare som er kvalifisert til sjølvstendige legevakter vil verte føretrekte
Må ha sertifikat for bil
Gode kunnskaper i norsk eller anna skandinavisk språk, både munnleg og skriftleg, samt engelsk på eit grunnleggjande nivå

Personlige egenskaper
Engasjement og interesse for allmennmedisin
God klinisk vurderingsevne
Gode kommunikasjonsferdigheiter
Evne og vilje til samarbeide og evne til å arbeide sjølvstendig vert lagt vekt på
Pasientorientert, systematisk og påliteleg arbeidsstil

Du er parat til å dele din kunnskap med og lære av andre
Du er oppteke av eit godt arbeidsmiljø og bidrar aktivt til dette

Vi tilbyr
Engasjerte og erfarne legekollegaer og medarbeidarar
Hektisk, spennande og utfordrande fastlege -og legevaktjobb
Gode samarbeidspartnarar
Fastlønn etter avtale og beredskapsvakter lønnast med «Nord-Noreg-tillegget»
Flott natur med gode friluftsmoglegheiter
Storbyliv tre timar køyreveg unna.
Vi er behjelpelig med å skaffe bustad 
 
Andre opplysninger
Kommunen følgjer vanlege vilkår for avtaleheimler fastset i lov, forskrift og avtaler. Krav om politiattest ved tilsetjing. Oppdatert CV, vitnemål og attestar skal lastas opp i Webcruiter. Aktuelle kandidatar vert invitert til intervju.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Det vert trekt 2% pensjonsinnskot. Bykle kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkjarliste. Du kan be om å bli unnateke offentlegheit, men då må du grunngje dette skriftleg, jf. offentleglova §25. Kan ikkje kommunen imøtekome dette, vil du bli varsla før offentleggjering.
Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bykle kommune
Helsetjenesten
Kontaktperson
Navn: Heinz Diehl
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: 41449988
E-post: Heinz.Thomas.Diehl@bykle.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Hovden i Setesdal
Skulevegen 3
4755 HOVDEN I SETESDAL