Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bildediagnostikk Elverum - Hamar utlyser 1 fast stilling for overlege innen mammaeradiologi.

Stillingen har hovedarbeidested på Hamar.

Tiltredelse etter avtale. Det er mulig med deltidsstilling om ønskelig.

Divisjon Elverum-Hamar har én felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere. Vi bidrar aktivt til videre faglig utvikling hos våre overleger.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget. Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Det er også eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk. Mammografiapparatene erstattes våren 2023 til Hologics mammografisystem. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og PET CT. Det utføres årlig ca. 100 000 undersøkelser. 

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har til sammen 18 overleger og 9 LIS innen radiologi.

Det er et ønske med bred mammaeradiologisk kompetanse.

Vi er innstilt på å støtte videre faglig utvikling hos våre radiologer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar ønsker deg som er interessert i faglige utfordringer og som er god til å arbeide i team. 
 • Den vi ansetter forstår, respekterer og bidrar aktivt med avdelingens oppgaver og utvikling.
 • Arbeidsoppgaver er granskning av ulike bildemodaliteter, ultralyd, enklere intervensjoner, samt å avholde tverrfaglige møter og demonstrasjoner.
 • Veiledning og undervisning av LIS.

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper

 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og lærevillig
 • Fleksibel og positiv
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Muligheter for faglig videreutvikling 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kirsten Juel Nielsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4795434590
Navn: Eric Zimmermann
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4761171145
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bildediagnostikk Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar