Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gleditschgården Legesenter AS ønsker å utvide fra 5 til 6 leger, og en av spesialistene deler sin veldrevne fastlegeavtale. Gleditschgården Legesenter består av et faglig sterkt kollegium, med fem andre spesialister i allmennmedisin. Det er et lærerikt miljø med en sammensatt pasientpopulasjon og varierte oppgaver. Legepraksisen driftes fra tilrettelagte, velutstyrte og romslige lokaler midt i Sandefjord sentrum. Hjemmelen er ledig fra 1.august 2024 eller etter avtale.

Det er tilrettelagt for fleksibel arbeidstid med mulighet for redusert antall kurative dager på kontoret som gir mer tid til arbeid hjemmefra, oppfølging av tverrfaglige møter, sykebesøk og e-konsultasjoner – samt kurs og læringsaktiviteter.

Det inngås individuell fastlegeavtale med kommunen. Man deler kontoret med en kollega, og fordeler antall kurative dager seg i mellom.

Kostnaden for drift av kontoret deles også med kollega, noe som gir en økonomisk gunstig arbeidsform, med mulighet for god inntjening.
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege, med fullt listeansvar for sine pasienter
 • Listelengde: 450 pasienter, med mulighet for å øke ved ønske
 • Samarbeide med legespesialist i allmennmedisin om dekning av ø-hjelp for hverandre de dager man benytter kontoret
 • Bidra til oppgaver knyttet til drift av legekontor
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevakt, lav vaktbelastning (Ca. 1-2 vakter/mnd)
 • Journalsystem: InfoDoc Sky
 Det vises ellers til rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen, og fastlegeforskriften.
 
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnus / LIS 1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som allmennlege er en fordel
 • Vi legger stor vekt på fleksibilitet, og personlig egnethet
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 
Personlige egenskaper
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
  
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for opplæring i- og bruk av UL-apparat med høy standard
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • InfoDoc Journalsystem – skybasert, godt tilrettelagt for arbeid hjemmefra
 • Sandefjord Kommune kan tilby eget internkurs i taksting ved behov.
  
Sandefjord kommune satser på sine fastleger! Kommunen og fastlegene samarbeider godt og vi ønsker at alle våre fastleger skal ha arbeidsvilkår som gjør det mulig å være både lege på dagtid, samt ha tid til familie og fritid etter endt arbeidsdag. Det er svært lav legevaktsbelastning, og vi jobber stadig med å redusere den ytterligere for de som ønsker det. 

Vi er en raskt voksende kommune med stor tilflytting og spennende utviklingsmuligheter. Det er kun en drøy time til Oslo, ca 30 minutter til Grenlandsområdet og vi har vi Torp flyplass med mange internasjonale destinasjoner. Vi har også fergeforbindelse til Sverige og det er kun 15 minutter til nabobyen med fergeforbindelse til Danmark. 
 
 • Du kan søke om etableringstilskudd hvis du velger å etablere deg i ledig fastlegehjemmel i kommunen.  
 • Du får også økonomisk kompensasjon for inntil 10 dager pr år hvis du er syk eller er hjemme med sykt barn.  
 • Du får dekket utgifter til kurs og seminarer, og kommunen vil sørge for spesialiseringsløp i allmenn medisin med ALIS-avtale. 
 
Kontaktperson: Tina Trollsås (tina.trollsas@sandefjord.kommune.no)

Ta kontakt for en uforpliktende prat, eller for å settes i kontakt med innehaver av fastlegeavtalen eller øvrige kollegaer ved Gleditschgården legesenter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Tina Trollsås
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 92234007
Arbeidssted
Sandefjordsveien 3
3208 SANDEFJORD