Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker avdelingssjef ved Avdeling for nyresykdommer.

Avdeling for nyresykdommer er en av sju avdelinger i Medisinsk klinikk. Avdelingen har en sengepost med 18 senger og egen dialyseenhet og poliklinikk. Avdelingen har høy aktivitet innen både peritoneal dialyse og hemodialyse og vi har flere dialysesatellitter i distriktene. På poliklinikken utredes og behandles kronisk nyresykdom, hypertensjon og nyretransplanterte.

Avdelingssjef er plassert i linje, direkte underlagt klinikksjefen og inngår i klinikksjefens lederteam. Avdelingssjefen er faglig, organisatorisk og administrativt leder for avdelingen og har personalansvar for legene og seksjonsledere.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse, personalansvar, drift og økonomi
 • Pasientbehandling
 • Bidra til at klinikken utøver sitt regionansvar med høy faglig kvalitet og tilstrekkelig kapasitet
 • Utdanning av helsepersonell
 • Sørge for at nyansatte leger får tilfredsstillende informasjon og opplæring ved tiltredelse og at leger i spesialisering får tilfredsstillende etterutdanning  
 • Sørge for effektiv drift gjennom å fordele tilgjengelige ressurser på en hensiktsmessig måte og gjennom god planlegging
 • Forskning
 • Tilrettelegge for klinisk forskning på avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Spesialist i nyresykdommer
 • Forskningskompetanse, helst på PhD nivå
 • Relevant lederutdanning eller lederegenskaper og resultatoppnåelse  
 • Kompetanse/erfaring innen budsjettering og resultatoppfølging 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å lede ut i fra klinikkens og sykehusets mål og verdier
 • Evne og vilje til omstilling og nytenkning
 • Evne og vilje til å motivere og inspirere medarbeidere og kollegaer
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Evnen til helhetlig og innovativ tenkning og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet for rollen

Vi tilbyr

 • Et godt faglig og stimulerende miljø med både høy klinisk aktivitet og forskningsaktivitet
 • Inspirerende samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt, både når det gjelder klinisk virksomhet og forskning
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Medlemskap i pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Hildur Henriksen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 91139504
Navn: Tine Rønne
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 95906320
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim