Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Revmatologisk avdeling har en ledig 6 måneders vikariatstilling som lege i spesialisering i revmatologi fra september med mulighet for forlengelse. 

Revmatologisk avdeling har "sørge-for-ansvar" for befolkningen i opptaksområdet Akershus fylkeskommune (med en befolkning på ca.
720.000 innbyggere) og tar primært imot pasienter fra dette området.
Revmatologisk avdeling er den nest største i landet innen fagområdet
revmatologi, og utreder og behandler alle revmatiske sykdommer.
Avdelingen vurderer alle diagnoser innenfor det revmatologiske fagfeltet, både artrittsykdommer, bindevevssykdommer og vaskulitter, og
samarbeider tett med OUS HF Rikshospitalet vedørende de mest alvorlige og
kompliserte bindevevssykdommene. I 2023 hadde avdelingen til sammen 15 135 konsultasjoner/behandlinger utført av lege eller sykepleier, 123 dagbehandlinger og 1206
infusjoner. Det var 42 døgnopphold med Ilomedininfusjon.

Avdelingens virksomhet består hovedsakelig av poliklinikk for voksne pasienter over 18 år og har dagenhet, infusjonsenhet og
osteoporoseenhet. I tillegg disponerer avdelingen 2 senger på ortopedisk
sengepost som er mest benyttet i forbindelse med intravenøs behandling over
flere dager. Revmatologene samarbeider tett med avdelingens sykepleiere, som
også driver egen sykepleierpoliklinikk (urinsyregikt og artritt). Avdelingen
har også et tverrfaglig samarbeid med ortopeder, fysioterapeuter,
ergoterapeuter og sosionom. Ergoterapeutene har egen håndartrosepoliklinikk.
Avdelingen benytter seg også av MHHs laboratorie- og radiologiske tjenester
(røntgen og MR) samt at avdelingen disponerer egen DEXA-maskin for
bentetthetsmåling. 

Revmatologisk avdeling er bemannet med 13 overleger inkludert 1avdelingsoverlege og 1 lege i pensjoniststilling. Av disse har 1 overlege
PhD-grad, og 2 overleger er for tiden i PhD-programmet. Det er ansatt 2 LIS i
faste stillinger. Legene har dagarbeid med 11-delt hjemmevakt. Både overleger og
LIS er i primærsjiktet. En overlege har til enhver tid bakvakt når LIS har
hjemmevakt.  Hjemmevakten er telefonvakt og besvarer telefonhenvendelser
fra fastlege, legevakt og sykehusavdelinger.

Høres stillingen spennende ut er du velkommen til å søke eller ta kontakt med oss for en samtale!

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk arbeid med daglig supervisjon av overlege i det kliniske arbeidet.
 • Variert poliklinisk arbeid med blanding av elektive utredning, kontroll, øyebelikkelig hjelp og injeksjonspoliklinikk.
 • LIS vil delta i vaktarbeid, og vil alltid ha en bakvakt å rådføre seg med.
 • Det vil gjennomføres undervisning og legges til rette for at alle læringsmål oppfylles.
 •  Viser til utdanningsplan revmatologi - Martina Hansens Hospital ved google søk.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker LIS som er interessert i revmatologi og som trives med tverrfaglig samarbeid.
 • Betingelse er norsk autorisasjon og LM LIS 1 tjeneste er fullført.
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjonsevner, både med kollegaer og pasienter.
 • Er positiv/omgjengelig og arbeider godt selvstendig og i team.
 • Har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen.
 • Er motivert og læringsvillig.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø, hyggelige sosiale arrangementer og faglig engasjerte og positive medarbeidere.
 • En spennende arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Tett og godt samarbeid med andre fag- og yrkesgrupper.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger.
 • Personalbarnehage
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktperson
Navn: Marte Ingeborg Sæther
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4790819451
Arbeidssted
Revmatologisk avdeling, Martina Hansens Hospital AS
Dønskiveien 8
1342 Gjettum