Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ortopedisk avdeling er en del av Klinikk for kirurgi ved Sykehuset Levanger i Helse Nord-Trøndelag HF. Avdelingen har stor aktivitet innen øyeblikkelig hjelp og elektiv kirurgi og har kompetanse innen protesekirurgi, ryggkirurgi, hånd- og fotkirurgi, artroskopisk kirurgi, barneortopedi, skadekirurgi og infeksjoner. Sykehuset Levanger er akuttsykehus med traumefunksjon og ortopediske leger deltar i traumeteam. Avdelingen har 8 overlegestillinger og 8 LIS 3-stillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjon, poliklinikk, visittarbeid
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning.  
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering og medisinstudenter.   
 • Bidra til kompetanseutvikling i avdelingen inkludert deltakelse i avdelingens internundervisning. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i ortopedisk kirurgi
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig   

Personlige egenskaper

 • Ved tilsetting vil vi legge stor vekt på personlig egnethet.
 • Vi ønsker oss en kollega som er ansvarsfull og positiv, som er samarbeidsorientert og løsningsfokusert.
 • Vi er opptatt av den enkeltes bidrag til å utvikle avdelingen og fagfeltet.
 • Du er fleksibel, endringsvillig og har evne til å jobbe godt og målrettet i team.
 • Sist, men ikke minst, så ønsker vi oss en kollega som bidrar til et utviklende og godt arbeidsmiljø med sikker og god kommunikasjon til det beste for våre pasienter. 

Det er for oss en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.   

  

Vi tilbyr

 • Et inkluderende arbeidsmiljø hvor kompetanseutvikling og teamarbeid vektlegges høyt   
 • Varierte arbeidsdager i et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø   
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst   
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Strugstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 74098000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger 
Kirkegata 2
7601 Levanger