Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Gastromedisinsk avdeling er i sterk vekst; diagnostiske og terapeutiske inngrep blir stadig mer avanserte og medisinske behandlinger som utføres av gastroenterologer mer komplekse. Dette krever optimalisering av pasientforløp og koordinering av arbeidsfunksjoner samt personell mellom sengeposten og de øvrige enhetene i avdelingen. Pga roterende drift av våre spesialister trengs også kontinuitet av en spesialist med bred indremedisinsk erfaring på sengeposten.

Som fagansvarlig overlege vil du være ansvarlig for god faglig drift av legene på sengeposten og i samarbeid med seksjonsleder sørge for utarbeidelse av gode pasientforløp mellom sengeposten og de øvrige enhetene i avdelingen. 


Avdelingen har i dag 20 overlegeårsverk inkludert 2 professor II, 5 LIS B-gren og 5 LIS rotasjon samt spesialsykepleiere, og forskningssykepleiere. Ved Ahus Nordbyhagen har avdelingen sengepost med 14 senger, dagenhet, endoskopienhet, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og konsultasjonspoliklinikk. Vi dekker alle områder innen gastroenterologi. Det utføres diagnostiske og terapeutiske endoskopier inkludert ERCP, ESD, endoskopisk ultralyd med ca 10 000 undersøkelser hvert år. Ved Ahus Ski utføres hovedsakelig diagnostiske gastro- og koloskopier. I mars 2023 ble det også innført tarmscreening. 


Avdelingen har en seksjon for forskning med stor aktivitet. Vi utfører klinisk utprøving av nye legemidler og forskerinitierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen) samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.
.     

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesten innbefatter arbeid på gastromedisinsk sengepost 
 • Optimalisering av pasientforløp 
 • Deltakelse i forskning er ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i indremedisin / spesialist i gastromedisin
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Faglig interesse og engasjement
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt, og godt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseheving og forbedringsarbeid
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stor og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marianne Kopperud Aasberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 004792893276
Hjemmeside
Arbeidssted
GAM fordøyelse, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen