Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Søker du en hyggelig arbeidsplass med et stort fagmiljø? Kom til Kvinneklinikken Ahus!

Vi har ledig: 

2 faste 100 % overlegestillinger ved Kvinneklinikken 

Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus HF består av:

 • Avdeling for føde/barsel
 • Avdeling for LIS-leger 
 • Avdeling for gynekologi
 • Avdeling for polikliniske tjenester
 • Avdeling for forskning
 • Avdeling for kontortjenester  

Klinikken har over 4500 fødsler per år og dekker mesteparten av patologien innen fødselshjelp og gynekologi bortsett fra enkelte former for avansert cancerbehandling,  fosterdiagnostikk og assistert befruktning. Vi er kjent for et veldig fint arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø. Vi har fokus på kompetanse, faglig utvikling og samarbeid. Vi har et robust vaktsystem som sikrer bred faglig kompetanse på vakt. Vi holder til på Nordbyhagen, Ski og Gardermoen. Vi søker nå etter nye kollegaer innen både gynekologi og obstetrikk. 

Akershus universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen forutsetter vaktarbeid på Kvinneklinikken Ahus. Dette innbefatter arbeid på både gynekologisk avdeling og fødeavdelingen. Kvinneklinikkens leger går i 4 vaktsjikt, med tilstedevakt i 3 nederste vaktsjikt og både gynekologisk og obstetrisk kvartærvakt i hjemmevakt. Innplassering i vaktsjikt skjer etter kompetanse, behov og ansiennitet.
 • Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk (Nordbyhagen, Ski sykehus og Gardemoen), sengeposter og operasjonsstuer
 • Deltagelse i klinikkens internundervisning
 • Søkeren må være villig til å påta seg å være ansvarlig for spesielle fagfelt som seksjonen har behov for
 • Eventuell deltagelse i kliniske forsknings- og kvalitetsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Søkeren må ha bred klinisk erfaring innen gynekolog og obstetrikk
 • Eventuell annen spesialkompetanse innen gynekologi og obstetrikk bes spesifisert i søknaden og vil vektlegges etter avdelingens behov
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling
 • Gode evner til kommunikasjon med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Gode samarbeidsevner både med egne og andre faggrupper samt evne til å jobbe effektivt i team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Nytt og moderne sykehus – flotte tekniske fasiliteter på fødeavdeling og operasjon
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og med mer
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet og kort reisevei fra Oslo
 • Mulighet for barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ida Årving
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4741185288
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen