Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Nordre Aker har ledig fastlegeavtale ved Ullevål Hageby legesenter, Niels Henrik Abels vei 2c, 0851 Oslo. Ullevål Hageby legesenter er sentralt lokalisert og har fire fastleger.
 
Den ledige hjemmelen ble opprettet høsten 2023 med et listetak på 800, listetaket kan økes etter avtale. Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Det er egne rom for småkirurgi, EKG og prøvetakning. Legesenteret benytter Pridok journalsystem. Legene er selvstendig næringsdrivende i kontorfellesskap. 
 
Arbeidsoppgaver
 • Sørge for fastlegetjenester til listeinnbyggere i henhold til fastlegeforskrift og avtaleverk 
 • Pliktig deltakelse i legevakttjenesten for Oslo kommune  
 • Samarbeid med bydelens offentlige helsetjenester
 • Fastlegen kan pålegges offentlige allmennlegeoppgaver med inntil 7,5 timer per uke
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og helst påbegynt eller gjennomført spesialisering i allmennmedisin
 • Gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring i fra klinisk allmennmedisin vil bli vektlagt
 • Erfaring i fra drift av fastlegepraksis er en fordel
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å bidra til et kollegialt fellesskap
 
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale i hht. gjeldende lov- og avtaleverk
 • ALIS-avtale i hht. til Helsedirektoratets regelverk
 • Trivelige lokaler i et veletablert område av Oslo  
 • Godt samarbeid med bydelen
 • Tiltredelse er ønskelig fra 1. september 2024
 
Vi gjør oppmerksom på at søkerne kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Politiattest må fremlegges. Ny fastlege avtaler økonomiske vilkår for overdragelse med fratredende lege og inngår intern samarbeidsavtale med gjenværende leger i hht. rammeavtalens bestemmelser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Ullevål Hageby legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Tom B. Sundar
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 454 84 047
E-post: tom.sundar@bna.oslo.kommune.no
Navn: Marte Bakken Singsaas
Tittel: Fastlege
Telefon: 47678728
E-post: marte.bakken.singsaas@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Niels Henrik Abels vei 2C
0851 OSLO