Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Stavanger Universitetssykehus er det tredje største akuttsykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.

Avdeling for affektiv psykose inneholder 4 sengeposter, to affektive - og to psykoseposter. E1 er en sengepost som tar imot pasienter med affektive lidelser og andre utfordringer som krever kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Pasientene som blir innlagt hos oss er i behov for tett oppfølging. E1 har 14 døgnplasser hvorav 4 plasser er i egen skjermingsavdeling. Vi legger vekt på godt samarbeid med pårørende, kommune og andre som følger opp pasientene.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. I hovedsak affektive lidelser. Dette innebærer å vurdere, utrede og behandle pasienter.
 • Delta i enhetens tverrfaglige team.
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser.
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling.
 • Vedtaksansvar
 • Vurdere og dokumentere pakkeforløp.
 • Medisinskfaglig rådgivning for enhetsleder og behandlerstaben forøvrig.
 • Bidra med undervisning og veiledning internt i fagfellesskapet.
 • Opplæring og veiledning til leger i spesialisering.
 • Faglig ansvar for pasienter dømt til behandling kan forekomme.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 
 • Du må ha god kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse.
 • Ønskelig at du har erfaring med vurdering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser, vilkår for tvunget psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. 
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon. For tiden DIPS og Meona.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har motivasjon og interesse for arbeid med pasientgruppen.
 • Du har evne til å kommunisere godt med pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Er nøyaktig, fleksibel og strukturert.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egenhet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskoms.
 • Det gis et rekrutteringstillegg som sikrer overlege å ligge 100 000,- over tariffestet grunnlønn, i tillegg gis det for overlege på sengepost Våland et rekrutteringstillegg på kr. 75.000,- pr år i 100% stilling, samt sengeposttillegg på 69 360,-
 • Faglig ansvar for pasienter dømt til behandling kompenseres etter egne satser.
 • Deltakelse i vaktlaget
 • Engasjerte og inkluderende kolleger.
 • God pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring. 
 • Vi jobber aktivt med et inkluderende arbeidsliv.
 • Gode velferdsordninger som bl.a bedriftidrettslag og turgruppe.
 • Ansettelseprosessen vil starte fortløpende.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Audun Salmund Eskeland
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: +4799578288
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne / avdeling affektiv og psykose / AP sengepost E1, Helse Stavanger HF
Jan Johnsens gate 12
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image