Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. Vi er en stor virksomhet og dekker hele Ager, med totalt 7 kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg har vi en egen FoU enhet som er motoren i det aktive og tverrfaglige forskningsmiljøet vårt. Vi driver primært med behandlingsstudier, for tiden innen hovedområdene familie-sped og småbarns psykiske helse, angst-ocd og friluftsterapi.

Nå inviterer vi deg gjerne inn i legegruppa vår ved Abup Arendal. Den består av tre faste stillinger for LIS og seks faste overlegestillinger. Vi har et legenettverk på tvers av hele avdelingen og et godt faglig kollegafellesskap hvor legene samarbeider tett om både utdanning, fag og klinikk. Du vil følge en erfaren overlege som tilrettelegger for rask innføring i faget og for å oppleve mestring og kollegial støtte.

Poliklinikken i Arendal har nå ledig ett vikariat for lege i spesialisering. Vikariatet har ett års varighet med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.
Vi søker LiS 3, men om du venter på LiS 1 er du også velkommen til å søke vikariat og bli kjent med det flotte faget vårt.
Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere 
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat og spesialisthelsetjenesten   
 • Lege i spesialisering arbeider i tverrfaglig team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Kvalifisert til å begynne på LIS3, leger som venter på LIS1 kan også søke
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel 
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig 
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Faglig nysgjerrighet
 • Trives med å jobbe både tverrfaglig i team og selvstendig
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet og fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Dekking av utgifter i forbindelse med spesialiseringen
 • Tilrettelegging for å oppnå læringsmål i både generelle utrednings- og behandlingsteam på poliklinikken samt i spesialiserte team og innen akuttkjeden.
 • Utdanningen er optimalt tilrettelagt mht rotasjon til ulike praksisplasser, uten unødig venting for å fullføre spesialiteten.
 • Engasjerte, faglig dyktige kollegaer og godt teamarbeidsklima
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag med verdibasert ledelse
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Arbeidstidsordningen er dagtid. Stillingen inngår ikke i en vaktordning. 
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Liv Mari Høgseth
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 952 30 839
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) poliklinikk Arendal
Klinkenberg 4
4838 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image