Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved ortopedisk seksjon Notodden har vi ledig fast 60% overlegestilling fra 10.06.23. Erfaren LIS kan også søke. Stillingen inngår i vaktordning med arbeid p.t. hver 4 uke.

For den ortopediske virksomheten ved Notodden sykehus ønskes det å styrke den elektive virksomheten. Ved tiltredelse vil man inngå i vaktlaget for øyeblikkelig hjelp og bakvaktsordning for inneliggende pasienter. Kirurgisk sengepost har 14 senger fordelt mellom ortopedi, gastro/generell kirurgi og plast. Seksjonen har en LiS3 tilknyttet den ortopediske virksomheten på Notodden.

STHF har startet et arbeid med å organisere et økt samarbeid mellom ortopediske leger i Notodden og Skien. Dette for å forsterke helhetlig pasientbehandling, lik klinisk praksis og felles håndtering av sykehusets ventelister.

Arbeidssted er for tiden sykehuset på Notodden, men rotasjon kan medføre arbeid ved andre lokasjoner.

Oppstart etter avtale.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Bred ortopedisk drift inkludert Ø-hjelp 
 • Dagkirurgi og poliklinikk
 • Sengepost og inneliggende ortopedi
 • Inngå i vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Du bør ha god evne til kommunikasjon både med pasienter og pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere internt på sykehuset og eksternt
 • Faglig interesse og engasjement  
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Bidra til godt arbeidsmiljø og teambygging
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Oppfølging, veiledning og obligatoriske kurs
 • Vaktordning etter gjeldende arbeidsplan
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se klp.no  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Torben Ianssen
Tittel: Overlege
Telefon: +4793086500
Navn: Anja Kittelsen Stokke
Tittel: Seksjonsleder (sykepl/jordmor)
Telefon: +4735004323
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske leger Notodden, Sykehuset Telemark HF
Henrik Wergelands gate 9
3675 Notodden