Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen rettsgenetikk, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og rettstoksikologi. Avdelingen driver utstrakt oppdragsvirksomhet og er leverandør av vitenskapelig basert medisinsk kunnskap på et høyt internasjonalt nivå for anvendelse i rettsvesenets og samfunnets tjeneste.

Ved avdeling for rettsmedisinske fag, seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, har vi ledig to vikariater som lege i spesialisering (LIS) i klinisk farmakologi. Vikariatene har oppstart 01.05.24 og har varighet til 30.04.25.

Avdeling for rettsmedisinske fag har nasjonalt ansvar for bevissikring, analyse og fortolkning av rusmidler, medikamenter og gifter i prøver fra personer hvor analysesvaret kan få strafferettslige eller tilsvarende konsekvenser. I tillegg drives forskning på rusmidler og medikamenter. Seksjonen har 23 ansatte, inkludert 11 overleger og 5 LIS.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • vurdere og fortolke analyseresultater av rusmidler og legemidler
 • intern saksbehandling
 • rådgivning overfor rekvirenter og rettsapparat
 • sakkyndig virksomhet innenfor rus, avhengighet, forgiftninger med mer
 • forsknings-, undervisnings- og utviklingsoppgaver innenfor rettstoksikologi
 • samarbeid med andre avdelinger/seksjoner innen rettstoksikologi, klinisk farmakologi og rettspatologi
Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon som lege
 • søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • erfaring innen rettstoksikologi ønskelig
 • erfaring med laboratoriedatabasesystemer ønskelig
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
Den som får tilbud om ansettelse må fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. Politiregisterloven §18. Innholdet i politiattesten må være forenlig med tilbudet som fremmes

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • kan dele ekspertise og kunnskap med andre
 • evne til selvstendig arbeid
 • setter høye krav til kvalitet og følger gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • arbeider på en systematisk, ryddig og metodisk måte
Vi tilbyr
 • en selvstendig og fleksibel stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og bredt fagmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Maren Cecilie Strand
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4794178234
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus HF
Lovisenberggata 6
0456 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image