Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Askøy kommune har ledig fastlegehjemmel med næringsdrift. Hjemmelen er  lokalisert ved Kleppestø legekontor og har en listestørrelse på ca1650 pasienter. Mulig å gå i dialog med kommunen om listereduksjon dersom dette er ønskelig. Godt ivaretatt liste som har  vært besatt at samme lege i 40 år. Legesenteret består av 3 fastleger med næringsdrift.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeid som fastlege ved Kleppestø legekontor
 • Kan kombineres med offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen om ønskelig. 
 • Deltakelse i kommunal legevakt ved Askøy legevakt, som dekker Askøy kommune og er åpen utenom fastlegenes kontortid. Estimert vaktbelastning er 3 vakter per måned. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1.
 • Meget god forståelse og formidlingsevne i norsk skriftlig og muntlig.
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. Det legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin gjennomfører spesialiseringen gjennom ALIS ordningen. 
Særlige krav knyttet til stillingen
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Legekontorets ønsker vil bli tillagt stor vekt
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
 • ALIS avtale med offentlig tilskudd til spesialisering.
 • Strukturert veiledning
 • Kommunen gir ved tildeling av hjemmel garanti om kjøp av fastlegepraksis i løpet av de 3 første årene etter hjemmelsoverdragelse. 
 • Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Fagforum hvor alle kommunens leger inviteres til å delta 6 ganger i året
 • Godt kollegialt samhold mellom fastlegene i kommunen
 
Generelle opplysninger

I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Kontaktperson
Navn: Christine Skau Bakke
Tittel: Leder
Telefon: +47 98 81 33 81
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kleppestø legekontor
Florvågvegen 1
5300 KLEPPESTØ