Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Vi er på utkikk etter en samfunnsengasjert person som har lyst til å bruke sin helsefaglige kompetanse og erfaring inn i statsforvaltningen.
Dette er en spennende stilling for deg som har lyst til å jobbe med rettssikkerhetsoppgaver og har interesse for samfunnsliv og offentlig forvaltning.

I helse- og sosialavdelingen blir du en av flere dedikerte fagpersoner som jobber sammen om oppgavene, med rom for drøfting og kollegaer som bistår hverandre.
Stillingen er ledig for tiltredelse fra august 2024.

Om avdelingen
Helse- og sosialavdelingen har 32 medarbeidere med bred sosial, helsefaglig og juridisk kompetanse. Vi holder til i nye, flotte lokaler på Fløyheia i Arendal.
Vi er organisert i tre seksjoner: 1) seksjon for tilsynssaker og forebyggende tilsyn, 2) seksjon for pasient- og brukerrettigheter og 3) seksjon for fagutvikling og sosiale tjenester. Din kompetanse vil avgjøre i hvilken seksjon denne stillingen blir plassert.
Avdelingen fører tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, helsepersonell og de sosiale tjenestene i fylket. Tilsynet skjer ved dels forebyggende og dels hendelsesbaserte tilsyn mot kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre virksomheter.
Vi skal bidra til gode helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester for befolkningen i fylket og se til at den enkelte får oppfylt sine rettigheter.
Vi har ansvar for gjennomføring av statlig politikk, blant annet folkehelsearbeid, kommunale helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester i NAV og oppfølging av statlige handlingsplaner. Vi har ansvar for utviklingsarbeid, tilskuddsforvaltning samt informasjons- og veiledningsansvar.
Bli bedre kjent med oss ved å se vår rekrutteringsfilm
Kllikk på bedriftsprofilen vår på Finn.no, eller se filmen på YouTube, her: https://youtu.be/deLyIYwt8hw

Arbeidsoppgaver
Saksbehandling, eksempelvis tvangsmedisineringssaker, rettighetsklager, hendelsesbaserte tilsynssaker samt delta i tilsynslag for forebyggende tilsyn. For den rette person vil det også bli mulighet til å arbeide med oppdraget vårt ovenfor LIS-1-leger. Jobben forutsetter at du er fleksibel og kan utføre noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter deg som har følgende kvalifikasjoner:
 • Lege med erfaring fra kommunal helsetjeneste eller spesialisthelsetjenesten. Vi er åpne for alle typer kliniske spesialiteter.
 • Annen fagkompetanse som psykiatrisk sykepleier med lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten vil også bli vurdert til en stilling som seniorrådgiver.
 • Det vil være en fordel med saksbehandlererfaring fra offentlig sektor
 • God skriftlig- og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B
I stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og raskt inngi tillit. For å trives og lykkes i jobben må du ha drivkraft og trives med effektiv saksbehandling. Du må være løsningsorientert, like samarbeid og motiveres av å hente frem det beste i dine kollegaer. Videre krever jobben at du har en strukturert og målrettet arbeidsform.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet og vurderer søkerne ut fra kvalifikasjoner, praksis og personlig egenskaper. De første 6 månedene er prøvetid.

Statsforvalteren i Agder tilbyr
 • avlønning som ass. fylkeslege i spennet kr. 1 000 000 - 1 070 000, evt. som seniorrådgiver (for psykiatrisk sykepleier) i spennet kr. 640 000 - 700 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • gode lærings- og utviklingsmuligheter 
 • godt sosialt og faglig miljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger med fleksibel arbeidstid og muligheter for noe hjemmekontor
 • flott nytt kontorbygg på Fløyheia i Arendal sentrum, med kantine, treningsrom og innendørs sykkelparkering
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, låne-, og forsikringsordninger. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i SPK
Den som ansettes må kunne akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor embetets saksområder.

Vi ønsker mangfold
Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder
Kontaktpersoner
Navn: Aase Aamland
Tittel: Avdelingsdirektør og fylkeslege
Telefon: 37 01 78 38
Navn: Eva Moe
Tittel: Ass. avdelingsdirektør
Telefon: 37 01 75 70
Arbeidssted
Fløyveien 14
4838 ARENDAL