Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte.  Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.

I en prosjektperiode ønsker Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune å teste ut tiltak som kan styrke samhandlingskompetansen til fremtidige sykehusspesialister. I tillegg håper vi dette kan bidra til økt interesse for et karriereløp som lege i primærhelsetjenesten. Samtidig vet man at det er økende behov til samhandling mellom nivåene hvor pasienter behandles. Stadig mer avansert medisinsk behandling skjer på de kommunale institusjonene. Det er derfor en gjensidig interesse å legge til rette for LIS-kombistillinger innenfor indremedisin, hvor minst 6 måneder av tjenesten utføres med kommunen som læringsarena. 

SØ er godkjent utdanningsvirksomhet i perioden tjenesten finner sted. SØ har ansvar for at kravene til utdanningsvirksomheter er ivaretatt i henhold til Spesialistforskriftens bestemmelser, herunder tildelt veileder. I Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (2017) er sykehusåret erstattet med læringsmål, og det er lagt opp til større fleksibilitet omkring hvor læringsaktivitetene kan finne sted. Det er nå åpnet for at disse kan oppnås på godkjente kommunale utdanningsvirksomheter.

Helseparken Onsøyheimen åpnet i april 2023 med 5 avdelinger, og til sammen 120 sengeplasser. Helseparken tilbyr heldøgns korttidsopphold for pasienter med ulike behov, og vil ta imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare pasienter fra sykehus og til avlastning. Kommunehelsetjenesten har utviklet seg mye siden samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, og Helseparken vil behandle til dels svært syke pasienter. Det er stor variasjon i diagnosegrupper, og til dels komplekse medisinske, kirurgiske og palliative problemstillinger».

Den kommunale delen av LIS-tjenesten i indremedisin utføres fortrinnsvis sammenhengende over en periode på minst seks måneder. Tjenesten starter i Sykehuset Østfold i minimum 6 mnd. dersom man ikke allerede har erfaring som LIS i spesialisthelsetjenesten fra tidligere. 

LIS indremedisin oppnår læringsmålene FIM-003, FIM-004, FIM-027, FIM-133, FIM-134, FIM-136 og FIM-140 i kommunal tjenestetid.   

Den kommunale delen av LIS tjenesten på 6 mnd. stiller ingen krav til vakttjeneste. 

Prosjektet vil i samarbeid med kandidatene gjennomføre evalueringer underveis i tjenestetiden.

Klinikk for medisin har ansvaret for kombistillingene under hele perioden. Klinikk for medisin diagnostiserer og behandler pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og akuttgeriatri. Egen akuttseksjon og forskningsenhet innenfor hematologi er etablert. Virksomheten er organisert med 10 fagseksjoner. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø med 57 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 174 senger, samt intermediær- og intensivsenger som er tilknyttet avdelingen.

Vil du bli en av oss? Du må ha evne og vilje til å jobbe i et aktivt sykehusmiljø med mange nye og utfordrende oppgaver. 

Det innkalles til intervjuer forløpende.

Vi har ledig 2 x 100 % stillinger faste stilinger.
   

Arbeidsoppgaver

 • Vi tilbyr målrettet og strukturert utdanningsløp til aktuell spesialisering
 • Oppgavene vil veksle mellom vakt i akuttmottak, samt sengepost og poliklinikk arbeid ved ditt fagområde
 • Spesialiseringsløpet for leger som ansettes fast innebærer forpliktelse til å gjennomføre strukturert utdanningsløp, inkludert tjeneste hos annet helseforetak/samarbeidsforetak

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
 • Kommunikasjon- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • Motivert for faglig utvikling
 • Beslutningsevne i en travel hverdag
 • Evne til fleksibilitet  
 • Språkkunnskaper i norsk/skandinavisk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges               

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Stort engasjement 
 • Gode samarbeidsevner og evne til god kommunikasjon
 • Fleksibel og løsningsorientert, med evne til å løse flere oppgaver samtidig
 • Endringsvillig
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • God til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer
 • Evne til å tåle hyppige og travle vakter er viktig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i en av landets største spesialistsykehus
 • LIS2 indremedisin får delta på SØs internundervisning også under den kommunal tjenestetiden. Totalt inntil 90 minutter per uke
 • Spennende utviklingsmuligheter og tilrettelegging for forskning
 • Dynamisk miljø med korte linjer mellom ledelse og klinikk
 • Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid hvor dine innspill er svært viktige! 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_________________________________________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Mona Martinsen
Tittel: Ass. avdelingssjef
Telefon: +47 414 28 403
Navn: Astrid Eri-Montsma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 452 11 969
Arbeidssted
Klinikk for medisin
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen