Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) satser aktivt og målrettet på en fremtidsrettet faglig og organisatorisk utvikling med økt tematisk spesialisering og nye måter å løse oppgaver på. Vi ønsker oss et sterkt lag av barne- og ungdomspsykiatere og legger til rette for gode arbeidsvilkår, faglig utvikling og etterutdanning.

Overlegene styrker hverandre i kjerneoppgaver innen tverrfaglig behandling samtidig som det gis mulighet til å fordypning på et tematisk område som nevropsykiatri, spiseforstyrrelser, rus - og avhengighetsproblematikk, psykosomatikk og liaison til barnemedisinsk avdeling, personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemningslidelser, posttraumatiske lidelser, samt inntak og avklaringsarbeid. De utlyste stillingene har en fast stillingsbrøk knyttet til tematisk spesialisering.

ABUP gir spesialiserte helsetjenester til barn og ungdom i hele Agder. Avdelingen har totalt 6 polikliniske kliniske enheter lokalisert i Arendal, Kristiansand og Lister og 1 døgnenhet lokalisert i Kristiansand. Avdelingen har i tillegg en merkantil enhet som gir administrativ støtte til behandlere, og en aktiv forsknings- og utviklingsenhet.  

ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overlege, fordelt på fire enheter. I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enheter og lokasjoner. Leger og psykologer har over tid hatt økt fokus på etablering av felles fagmiljø med felles møter og undervisning. 

Vi lyser nå ut faste stillinger for overleger på poliklinikken i Kristiansand. Poliklinikkens leger jobber kun dagtid og er ikke inkludert i vaktordning med arbeidstid kveld/natt/helg. I kombinasjon med fleksibel arbeidstidsordning vil overlegestilling på poliklinikken fint kunne la seg kombinere med familieliv.

Poliklinikken har 33,3 årsverk og ansvar for oppfølging av barn og unge i aldersgruppen 6-18 år. Som overlege vil du inngå i et av poliklinikkens tverrfaglige team. I 40 % av stillingen vil du ha spesialiserte oppgaver tilknyttet fagspesifikke områder/team. Har du et fagområde du interesserer deg spesielt for så er det fint om du skriver dette inn i søknaden. Legegruppa fordeler medisinskfaglige oppgaver seg imellom. Dedikerte spesialsykepleiere avlaster legegruppen i medikamentell - og somatisk rettede behandlingsoppgaver. Enhetene i ABUP Kristiansand har etablert spesialiserte team for spiseforstyrrelser, nevropsykiatri, personlighetsproblematikk og psykose, samt gruppetilbud for angst/OCD. Videre er det etablert transdiagnostiske tilbud som friluftsterapi, musikkterapi, familieterapi og emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Vi lyser nå ut følgende stillinger:
5 x 100 % fast overlegestilling, med inntil 40 % tilknyttet tematisk spesialisert arbeid

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, en før-samtale eller omvisning.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier tilknyttet tverrfaglig team
 • Spesialisert oppfølging og behandling i 40 % stilling inkludert etterutdanning/kurs
 • Delta i utdanning og veiledning av LiS 3
 • Spesialistoppgaver inkludert vedtak etter Lov om psykisk helsevern (ved behov)
 • Fremme faglig utvikling  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, eller kort tid igjen til godkjent spesialitet
 • Norsk autorisasjon
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for fagfeltet og lyst til å bygge en fremtidsrettet avdeling
 • Du har lyst å bidra positivt til legegruppen og tverrfaglig team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Du trives med både utredning og behandlingsoppgaver
 • Du har lyst til å fordype deg i et barne-/ungdomspsykiatrisk område inkludert behandlingsmetode

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst samt individuelt tillegg
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Arbeid i spesialiserte team og behandling
 • Støtte til kurs og etterutdanning
 • Fleksitid etter avtale
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Sara Svenningsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 945 23 115
Navn: Margit Langerak
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 947 80 756
Navn: Indra Laetitia Simhan
Tittel: Med. faglig rådgiver/ overlege
Telefon: 450 91 574
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Kristiansand 
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image