Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Da vår avtalespesialist innen øyesykdommer i Kristiansund slutter, har vi fra 01.09.24 ledig en 100 % avtalehjemmel. Hjemmelen er en generell oftalmologisk hjemmel uten kirurgi. 

Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF.

Kristiansund ligger vakkert til på kysten av Nordmøre og er en by som tilbyr en god blanding av natur, kultur, og fritidsmuligheter. Byen er omgitt av hav og kjent for sin historie med klippfisk. Området har rike muligheter for friluftsliv under alle årstider. Byen har et aktivt kulturliv og er et flott sted for de som søker et balansert liv, med muligheter for både profesjonell utvikling og personlig utfoldelse.

Arbeidsoppgaver

Legen skal:

 • Til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
 • Foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale standardiserte pasientforløp
 • Foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Inngå samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal HF, og som blant annet skal regulere gode pasientforløp fra Helseforetaket og bidra til kortere ventetid for pasientene
 • Påregne et tett samarbeid med sykehuset når det gjelder pasientforløp
 • Forholde seg til enhver tids gjeldende nasjonale myndighetskrav til IKT
 • Rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR) i henhold til enhver tids gjeldende myndighetskrav
 • Etablere praksisen i lokaler med universell utforming, og som er tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede
 • Sørge for at praksisen er åpen 5 dager i uken slik at pasienter og de som henviser kan ta kontakt
 • Etablere gode rutiner for næringsvirksomhet

Kvalifikasjoner

Søkeren skal ha:

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i øyesykdommer
 • Bred poliklinisk erfaring som spesialist innen øyesykdommer 
 • God utredning- og behandlingskompetanse
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
 • Kjennskap til krav til drift som selvstendig næringsdrivende

Søkeren bør ha:

 • Erfaring i lederoppgaver, inkludert arbeidsgiveransvar
 • Erfaring som spesialist i den norske offentlige helsetjenesten

Personlige egenskaper

Søkeren skal ha:

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, organisert og systematisk
 • God motivasjon for avtalepraksis 
 • Evne til å rette seg etter veiledning
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.

Vi tilbyr

 • Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Midt-Norge RHF.
 • Søkere vurderes ut fra kravene til faglig kompetanse, kvalifikasjoner og personlige egenskaper som beskrevet i søknad, samt CV og intervju. Personlig egenhet tillegges særlig vekt
 • HPR-nummer, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  
 • Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 41322145
E-post: arnt.egil.hasfjord@helse-midt.no
Navn: Astrid Brudeseth
Tittel: Rådgiver
Telefon: 99707989
E-post: astrid.brudeseth@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Helsefagavdelingen, Helse Midt-Norge RHF
Nordmørsveien 54
6517 Kristiansund