Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Blakstad sykehus søker etter en dyktig og engasjert spesialist i 100 % fast stilling. Sykehuset er i stor utvikling frem mot innflytting i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.

Avdeling for akuttpsykiatri har totalt 54 døgnplasser. Disse er fordelt på psykiatrisk akuttmottak og tre akuttseksjoner. Vi driver større utviklingsarbeid der brukermedvirkning og helhetlig tenkning rundt pasientforløp står i sentrum. Seksjonsspesialist vil sitte i Avdeling for Akuttpsykiatri sin utvidede ledergruppe og ha innflytelse på retningsvalg og utvikling videre. Seksjonsspesialist inngår også som en del av Mottaksseksjonens lederteam. Det er et godt arbeidsmiljø i avdelingen med høy grad av trivsel og kollegial støtte.

Stillingen er en faglig lederstilling uten personalansvar. Seksjonsspesialist har overordnet ansvar for alle pasientene i seksjonen, men fordeler pasientansvar og arbeidsoppgaver til andre behandlere (overleger, psykologer og LIS). Seksjonsspesialist er premissleverandør for at seksjonen tilbyr god pasientbehandling, gjør riktige prioriteringer og iverksetter hensiktsmessige pasientforløp. Seksjonsspesialist veileder andre behandlere, samt miljøpersonell, og må kunne sikre høy faglig kvalitet på pasientbehandling, pårørendearbeid og dokumentasjon. Rollen som seksjonsspesialist er et faglig tyngdepunkt for seksjonens øvrige spesialister, LIS og psykologer og vi søker derfor en trygg og erfaren spesialist til denne stillingen. 

Din motivasjon for å jobbe i en seksjon med akutte og varierte problemstillinger er viktig. Mottaksseksjonen har en høy gjennomstrømning av pasienter og kort liggetid.  Dette krever en interesse for kartlegging -og utredningsarbeid, i tillegg til samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere. Du trives når det er travelt og kan håndtere raske endringer i driftssituasjon og pasientbelegg. Du henter fram det beste i deg når du jobber i tverrfaglige team. Vi ønsker deg som setter pasienten i fokus, er opptatt av gode samarbeidsrelasjoner og legger til rette for faglig og personlig utvikling for dine kolleger. Personlig egnethet vil vektlegges.  

På Blakstad sykehus er det et stort kollegium av spesialister på tvers av seksjonene. Akuttavdelingen har en behandlerseksjon bestående av både svært erfarne og nye spesialister, samt kandidater i ulike spesialiseringsløp. Trivselen er høy og det er god rekruttering til behandlerseksjonen i Akutt. Rollen som seksjonsspesialist kan fylles av både overlege/ spesialist i psykiatri, samt av psykologspesialist med relevant erfaring. 

Sykehuset samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. Det er også muligheter for å drive forskningsprosjekter i samarbeid med FoU. 
 
Oppstart etter avtale .

Hvorfor jobbe i Vestre Viken? Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!  
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og akutt behandling av pasienter
 • Overordnet faglig ansvar i seksjonen
 • Deltakelse i seksjonens ledergruppe
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder og medikamentelle retningslinjer
 • Mulighet for å inngå i legevakt/ bakvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege eller psykolog
 • Spesialistgodkjenning
 • Vedtakskompetanse
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og fortrinnsvis innen akuttpsykiatri
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Er punktlig og pålitelig 

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • En sjelden anledning til å være med på flytting inn i helt nye og moderne sykehuslokaler på Brakerøya i 2025
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Sølvi Johansen Brøvig
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90604082
Navn: Ole Kristian Kleivenes
Tittel: Avdelingsoverlege akutt
Telefon: 94033848
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BLAK Behandlerseksjon akutt, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 VETTRE
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image