Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du deg en jobb uten vakter, som derfor er forenlig med familieliv og/eller aktiv fritid, og er du i tillegg spesialist i FMR, og interessert i å prøve ut ny jobb i sykehus? 

Da kan du lese videre om spennende muligheter på vakre Helgelandskysten, nærmere bestemt Helgelandssykehuset, Sandnessjøen.

Vi søker deg som er spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering, til et vikariat, 5 mnd, med mulighet for forlengelse, i Rehabiliteringsmedisinsk sengepost. Ved en evt. forlengelse av vikariatet vil dette bli i Fysikalsk Medisinsk poliklinikk.

Dette er en ideell arbeidsplass for deg som ønsker å prøve ut et liv på Helgelandskysten, og som ønsker en dagstilling, 40 timer/uke, uten vaktbelastning.
Vi kan legge til rette for pendling, og er behjelpelig med bolig.
Erfaren LIS kan være aktuell for konstituering i stillingen.

FMR består av to enheter, sengepost og poliklinikk, og er utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost er en liten enhet, med kun 5 senger, hvor vi, i hovedsak, rehabiliterer pasienter med nevrologiske tilstander, som må starte sin rehabilitering i sykehus. Andre pasienter har sammensatt funksjonstap etter langvarige og alvorlige behandlingsforløp. De fleste pasientene overflyttes til oss direkte i subakuttfase. Sengeposten driver også tverrfaglig rehabiliterings-poliklinikk, og hjerneslagspoliklinikk. Majoriteten av personale tilhører avdelingen, men ved behov innhentes kompetanse fra andre enheter.

Fysikalsk medisinsk poliklinikk består av et Helse-I-Arbeid-senter, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, ART (Ambulerende Rehabiliteringsteam), som koordinerer og sikrer pasientenes behov i overgangen til primærhelsetjenesten, og egne tilbud om mestringskurs til pasienter. Enheten registrerer pasienter i Norsk Nakke- og Rygg-register, og deltar nå i et større forskningsprosjekt, HIA Nor (multisenterstudie).

Miljøet i sykehuset er preget av en åpen tone, faglig entusiasme og utstrakt samarbeid mellom leger, avdelinger, tverrfaglige personale, og med andre kommuner på Helgeland. I de tverrfaglige teamene deltar lege, pleiepersonell, fysioterapeut, ergoterapeut,  logoped, sosionom, ernæringsfysiolog, psykolog og nevropsykolog.

Sandnessjøen er en liten by, som ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden "De syv Søstre". Vi har unike muligheter for fritidsaktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv, http://www.visithelgeland.no/, som gir gode oppvekst-vilkår for barn og unge. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly, fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka, til bl.a. Bodø, Oslo, og Trondheim. Det går buss fra Brønnøysund, via Sandnessjøen, til Mosjøen, t/r, samt at vi har hurtigruteanløp og hurtigbåter. I Mosjøen, Vefsn kommune, som ligger ca. 1 time unna, finner du jernbane. 

VI håper du ble nysgjerrig på oss, og om du skulle ønske å vite mer om våre enheter og muligheter, er du velkommen til å ta kontakt :-) 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid i tverrfaglig team, pasientvurdering, utredning og rehabilitering i vår sengepost og poliklinikker
 • Vurderinger av henvisninger og planlegging av inntak
 • Veiledning og supervisjon av LIS 2/3
 • Deltagelse i intern- og regional undervisning
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Rådgivende lege til Ambulant rehabiliteringsteam.
 • Samhandling med pasient, pårørende, andre avdelinger ved HSYK, og primærhelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Erfaren LIS (kan være aktuell for konstituering som overlege)
 • God beherskelse av norsk, muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til EPJ/IKT (opplæring vil bli gitt)

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner
 • strukturert, løsningsorientert og liker å ta ansvar
 • fleksibel og samarbeider godt med pasienter, pårørende og øvrig personale
 • faglig engasjert og ønsker å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr

 • Spennende og komplekst fagfelt i utvikling
 • Tid til helhetlig tilnærming til pasienter og pårørende
 • Arbeid i sykehus, uten helge- eller vaktbelastning
 • Hjelp til bolig 
 • Tilrettelegging for pendling
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Kort vei mellom arbeidsplass, bolig, og til fritidsaktiviteter i naturskjønne omgivelser
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Sakshaug
Tittel: FMR Overlege
Telefon: 48294302
E-post: kristin.sakshaug@helgelandssykehuset.no
Navn: Ann-Merete Martinsen
Tittel: Ass. enhetsleder
Telefon: 91860276
E-post: Ann-Merete.Martinsen@helgelandssykehuset.no
Navn: Tanja Mari Olsen Ervik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99158457
E-post: tanja.ervik@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen