Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er en av landets største barneavdelinger, og tar i mot barnepasienter fra 4 sykehus i Vestre Viken. Vestre Viken har et befolkningsgrunnlag på omtrent 500.000 pasienter og ca. 5000 fødsler per år. Barne- og ungdomsavdelingen har behandlingsansvar for barn bosatt i Asker, Bærum, store deler av Viken og deler av Innlandet og Vestfold og Telemark. Drammen sykehus har en sentral beliggenhet med enkel tilgang til kollektivtransport og ca. 40 minutters kjøring fra Oslo.

Vi har ledig 1 fast stilling og 1 års vikariat  for lege i spesialisering innen Barnesykdommer, generell pediatri.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Lege i spesialisering deltar i pediatrisk behandling ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus. 

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med. 

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.
Gruppe I-tjeneste utføres ved OUS eller annen tilsvarende regional enhet.
Stillingen innebærer for tiden 12 delt tilstedevakt.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
  • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.
  • Vi søker lege i spesialisering med interesse for generell pediatri

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og motivasjon for å jobbe med pediatriske problemstillinger med hovedfokus på neurologi og gastromedisin vektlegges ved tilsettingen.

I henhold til helsepersonellovens § 20 a, skal det fremlegges politiattest før tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr

  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
  • Barne- og ungdomsavdelingen har et godt sosialt og faglig miljø på tvers av profesjoner, med alle subspesialiteter representert

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035  

Avdelingsoverlege er nærmeste leder, og kan kontaktes vedrørende spørsmål knyttet til stillingen. Vi ber om at søknad sendes elektronisk.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Anders Morken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 91804306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image