Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker flere leger til vårt team både på Nedre Romerike kommunale akutte døgnenhet (KAD) og institusjon. Er du den vi søker?
Lillestrøm kommune har totalt 7 institusjoner med KAD, lindrende enhet, langtidsavdelinger og 3 korttidsavdelinger. Ved våre institusjon vil tjenestested avtales nærmere avhengig av behov ved sykehjemmene og sammensetning av leger for øvrig. Tjenestested kan variere noe over tid. Det vil også være muligheter til å kombinere arbeidet med institusjon og KAD.  

Legene på sykehjem er organisert i egen seksjon sammen med legene ved KAD, per dags dato totalt 11 årsverk.

Vi har ledig stillinger som institusjonsleger i fast stilling og vikariater ved institusjon. Også mindre stillingsstørrelse kan være aktuelt - dette bes i så fall oppgitt i søknadsteksten.
 
Lurer du på om dette kunne være aktuelt for deg? - Slå på tråden for en hyggelig prat!

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk legearbeid: Mottak, diagnostikk, behandling, oppfølging og utskrivelse
 • Journalføring
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Sikre god kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten
 • Klinisk legearbeid: Mottak, diagnostikk, behandling, oppfølging og utskrivelse
 • Bidra i internundervisning og fagutvikling

Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege i Norge
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Du har gode IKT-kunnskaper, og kjennskap til Gerica som dokumentasjonsverktøy, kjennskap til CGM er også en fordel
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring og erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra kommunehelsetjenesten
 • Fullført turnustjeneste/LIS 1 er en forutsetning for å kunne jobbe som klinisk lege i kommunen utover 1 år. Kravet gjelder ikke for sommervikar. 
 • For ansettelse utover 1 år gjelder må også følgende krav være oppfylt:
  Må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege, under spesialisering i allmennmedisin, villig til å starte spesialisering i allmennmedisin, eller ha annen relevant godkjent legespesialitet.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse
Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten.
 Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper
 • Du er faglig oppdatert
 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Du har gode samarbeidsevner og stor grad av fleksibilitet
 • Du har et stort engasjement for for mennesker fra 18 år og oppover.
 • Ønskelig med erfaring fra eldreomsorg, og forståelse for kommunens ulike enheter og omsorgsnivå
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • En spennende arbeidsplass med mulighet for utvikling
 • Lønnsinnplassering  etter hovedtariffavtalen
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • Turnusarbeid, dagtid eller kombinasjons
 • Ved behov: tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med utdanningsplan, kurs og veiledning av spesialist i allmennmedisin
 • Regelmessig interundervisning
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker
medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  
Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i
samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktperson
Navn: Gitte Christine Korvann
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 46890798
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Husebyveien 18
2020 SKEDSMOKORSET