Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bli ein del av det engasjerte teamet vårt ved Kronstad DPS – Vi søker spesialist i psykiatri/overlege til poliklinikk

Er du på utkikk etter ei moglegheit til å gjere ein forskjell i livet til menneske gjennom spesialiseringa di i psykiatri? Ved Kronstad DPS har vi to ledige stillingar for dedikerte og fagleg engasjerte spesialistar i psykiatri/overlege som er klar for å bidra til visjonen vår om å tilby psykiatrisk behandling av høgaste kvalitet ved våre allmennpoliklinikkar. 

Om oss:
Kronstad DPS har eit godt og støttande arbeidsmiljø. Vi verdset samarbeid og fagleg utvikling høgt og trur på verdien av tverrfagleg samarbeid for å tilby pasientane våre den beste behandlinga som er tilgjengeleg. Vi har ønske om å innføre nye og innovative behandlingsmetodar, og vi gir deg moglegheit til å vere leiande innan psykisk helsearbeid. Poliklinikkane har felles internundervisning, og det er faste legemøte kvar veke.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar som har rett til prioritert helsehjelp
 • Aktiv deltaking i det tverrfaglege teamet vårt. 
 • Engasjement i og utvikling av nye behandlingstilbod
 • Mogleg deltaking i spissa fagteam, tidleg avklaringsteam eller inntaksteam vil avklarast i dialog med den enkelte søkar
 • Rettleiing av LIS- legar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjend spesialist i vaksenpsykiatri eller snart godkjend spesialist
 • Erfaring frå poliklinikk og allmennpsykiatrisk verksemd er ein klar fordel
 • Erfaring med tverrfagleg samarbeid
 • Søkar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Må ha gode samarbeidsevner og kunne bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Ha evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Vere fleksibel og personleg eigna for stillinga

Vi tilbyr

 • Eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø: Vi er stolte av det vennlege og støttande teamet vårt, der alle bidrar til eit miljø prega av entusiasme og respekt
 • Fagleg utvikling: Hos oss får du moglegheit til fagleg vekst gjennom etterutdanning og deltaking i ulike faglege forum
 • Innovasjon i behandling: Vi er opptatt av å vere i front når det gjeld å utforske og implementere nye behandlingsmetodar, og oppmuntrar medarbeidarane våre til å bidra med idear og kunnskap
 • Tverrfagleg samarbeid: Vi trur på styrken av teamarbeid og tilbyr ei tverrfagleg tilnærming der psykiatrar, psykologar, sjukepleiarar, og andre fagpersonar arbeider side om side for å sikre den beste behandlinga for pasientane våre
 • Lønn og oppstart etter avtale

 

Slik søker du:
Er du den engasjerte og fagleg dedikerte psykiatrispesialisten vi ser etter? Send oss søknaden din og CV via Webcruiter. Vi ser fram til å høyre frå deg og kanskje ønske deg velkommen til teamet vårt!

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Birkhaug
Tittel: Ass. seksjonsleiar
Telefon: 92411715
Navn: Lars Onsrud
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 55956000
Navn: Helene Charlotte Sande Trønnes
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 45615915
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kronstad distriktspsykiatriske senter, Helse Bergen
Fjøsangerveien 36/Ibsensgate 7
5021 Bergen