Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune har vedtatt en plan om styrkning av legetjenesten med opptrapping av hjemler. V i har derfor nå en nyopprettet ledig fastlegehjemmel ved Stasjonsgata legekontor. Det vil bli overført pasienter til hjemmelen ved oppstart.

Legekontoret er et hyggelig, veldrevet legekontor beliggende sentralt i Hokksund sentrum.  Kontoret bruker WebMed journalsystem, har ultralyd, 24 t BT, EKG, spirometri og egen lab.
  
Vi har moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning.  Det er mulighet til å ta ekstra vakter om ønskelig. Det er for tiden ingen andre kommunale legeoppgaver tillagt stillingene/hjemmelen. 

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Deltagelse i legevaktsarbeid ved Kongsberg interkommunale legevakt
 • Spesialister kan få veilederansvar etter avtale

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført Lis1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i oppstart av/under spesialisering
 • Behersker norsk språk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra allmennmedisin vil bli vektlagt
Gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse.
Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk.

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil 
 • Gode samarbeidsevner både med kolleger og andre samarbeidspartnere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive legepraksis vektlegges
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Tilskudd kr 300 000 ved kjøp av fastlegepraksis 
 • Fraværskompensasjon i inntil 10 dager pr år ved egen eller barns sykdom 
 • Dekning av kostnader, inkl. praksiskompensasjon, til videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin 
 • ALIS-avtale tilbys
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktperson
Navn: Merete Simensen
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 99350544
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stasjonsgata Legekontor
Stasjonsgata
3300 HOKKSUND