Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og ett kommunalt legekontor med til sammen 82 fastleger.

Vi har nå ledig 2 etablerte fastlegehjemler på et av våre private legekontor, som selvstendig næringsdrivende fastleger.

Hjemmelen tilhørende Trygve Deraas har vært drevet stabilt av samme lege i 27 år, med fast vikar siste år. Pasientlisten er pr. tiden på 927 pasienter. Hjemmelen kan overdras fra 17.08.24, eller etter avtale. Den andre hjemmelen tilhørende Joel Haugeberg har pr. tiden 1141 pasienter og er ledig fra 13.09.24, eller etter avtale.

Nordbyen legesenter er en veldrevet 6-legepraksis, sentralt beliggende på Tromsøya i velutstyrte romslige lokaler. Legekontoret har CGM journalsystem, datauttrekningsverktøyet Medrave og internkontrollsystemet Trinnvis. Legesenteret har et høyt fokus på fag- og kvalitetsarbeid. Fem av de seks legene er spesialister i allmennmedisin. Det er ukentlige fagmøter, jevnlige smågruppemøter og SKIL-kurs. Legesenteret har 4 helsesekretærer. Legesenteret har et godt arbeidsmiljø, med meget god økonomistyring, lave driftsutgifter og solide inntjeningsmuligheter. Nordbyen legesenter har samarbeid med UiT-Norges arktiske universitet om undervisning av medisinstudenter og har avtale med Tromsø kommune om LIS1-lege.

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Hjemmelsinnehaver er forpliktet til deltakelse i kommunal legevakt. Tromsø kommune kan ved behov pålegge fastleger til en kommunal deltidsstilling på inntil 7,5 timer pr. uke. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder
  ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 •  Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 •  Erfaring fra privat praksis. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
 •  Etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel.
 •  Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. Basistilskuddet reguleres i takt med nasjonale tilskudd som kommer. Det vil si at det kommunale basistilskuddet reduseres tilsvarende økningen av nasjonale tilskudd jf. Handlingsplan for Allmennlegetjenesten.
 •  Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for eget/-barns sykefravær inntil 10 dager pr. år, gjeldende t.o.m. 30.06.2025.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 •  Utviklende arbeidsoppgaver i et fastlegefellesskap, med flere spesialister.
 •  Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 •  ALIS avtale med utdanningstilskudd med inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved overtakelse av fastlegehjemler må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges. 
 • Ta gjerne kontakt med oppførte kontaktpersoner for flere opplysninger.
 • Søker bes oppgi minimum to referanser.
 • Spesifiser i søknaden om du søker på begge hjemlene, eller en av hjemlene.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jeanett Sivertsen
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 951 17 421
E-post: jeanett.sivertsen@tromso.kommune.no
Navn: Hege Jorunn Johannessen
Tittel: Saksbehandler Allmennlegetjenesten
Telefon: 90630720
E-post: hege.jorunn.johannessen@tromso.kommune.no
Navn: Lise Johansen- Nordbyen legesenter
Tittel: Personalansvarlig lege/fastlege
Telefon: 99711179
Navn: Trygve Deraas - Nordbyen legesenter
Tittel: Hjemmelsinnehaver/fastlege
Telefon: 93440708
E-post: trygve.deraas@outlook.com
Navn: Joel Haugeberg - Nordbyen legesenter
Tittel: Hjemmelsinnehaver/fastlege
Telefon: 40044365
E-post: j.a.haugeberg@gmail.com
Arbeidssted
Nordbyen legesenter
Stakkevollvegen 33
9010 TROMSØ