Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Regnbuen Legekontor er et AS med tre fastleger som eier like stor del av inventar og utstyr i form av aksjer. To er spesialister i allmennmedisin og en ALIS. Avtalen som lyses ut har vært drevet av en vikar siden august 2022 og har listetak 800. Det er ansatt to helsesekretærer i henholdsvis 60 % og 80 % stilling.
Lokalene er sentralt lokalisert vis a vis Liertoppen kjøpesenter ved E 18, ca 50 meter fra bussholdeplass og med egne gratis parkeringsplasser. Kontorene er moderne og godt utstyrt med PRIDOK via ekstern hosting løsning og bruker Fürst laboratorium og Drammen sykehus. Lokalene er fra 2011 i første etasje med universell utforming, tre moderne legekontorer, studentkontor, eget gynrom, to ultralydapparater, integrert spirometri EKG osv. Det er egen ambulanseinngang og eget toalett for urinprøveovervåkning. Datasystemet er nylig oppgradert med nye maskiner med mulighet for video og elektroniske konsultasjoner. Legekontoret er leietagere på et tverrfaglig senter med to psykologer, naprapat og fotterapeut. Det finnes også to kiropraktorer samt fysioterapeut som arbeider i egen etasje som egen enhet «Styrk Helse».   

Legekontoret er del av UiO Medisinsk fakultet og har medisinerstudenter i allmennpraksis hvert år. I bygningen finnes også treningssal og felles kjøkken/møterom som er godt egnet til gruppeundervisning.  Det arrangeres regelmessig fagmøter for alle. 
Mer info på hjemmesidene  https://www.regnbuenlegekontor.com og https://www.regnbuenhelsesenter.no 

Ny lege må inngå internavtale med eksisterende leger.
Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret samt overdragelse av ev. utstyr og verdi av opparbeidet praksis.  Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/.
Det planlegges avholdt intervjuer i uke 15 på Regnbuen Legekontor. Dato for overdragelse/oppstart i praksis etter avtale med avtroppende lege. 


Arbeidsoppgaver
 • Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen.
 • Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA 4310, SFS 2305, helsepersonelloven osv.) 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning (eventuelt fritak må kunne dokumenteres)
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av fastlegeavtale

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid inkludert egeninnsats
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Samarbeidende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

For ALIS
Lier er registrert utdanningsvirksomhet. Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen. Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid mellom ALIS og kommunen. Kommunen har et aktivt ALIS-nettverk med jevnlige møter. 

Andre opplysninger
Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger, og det er et godt samarbeidsklima mellom kollegene både internt på legesenteret og i kommunen generelt. Det er for tiden 29 hjemler i kommunen, fordelt på 8 legekontor. Det avholdes ALU 3-4 ganger i året og det er godt oppmøte.

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med Stig Bruset på post@stigbruset.no
For spørsmål om ALIS, kommunal organisering osv. ta kontakt med kommuneoverlege Charlotte Sogn på kommuneoverlegen@lier.kommune.no  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Charlotte Sogn
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 95136465
E-post: kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Gamle Drammensvei 98
3420 LIERSKOGEN