Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har per tid 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Stavangerdoktoren.
Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid, og har tilplikt legevakt.  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling skjer etter behov fremfor preferanse.
Kommunen er tilknyttet nasjonal alis tilskuddsordning. Etableringstilskuddet knyttes til søker med bindingsavtale og vil regnes som en engangsutbetaling til nye fastleger i kommunen.

Stavangerdoktoren:
Ledig fastlegehjemmel fra 1. september 2024.
Listen består pr i dag av ca 1000 pasienter. 
Senteret er en gruppepraksis med 6 fastlegehjemler, og har hjelpepersonell med helsesekretær kompetanse i tillegg til  2 sykepleiere med spesialkompetanse innen KOLS, astma, diabetes og hypertensjon. Stavangerdoktoren  har for tiden tildelt Introduksjonsstilling alis, og har ellers gode veilednings muligheter. Senteret har tilknyttet manuellterapeut. 
Journalsystem: Webmed
 Stavangerdoktoren er plassert i sentrum med umiddelbar nærhet til et godt kollektivtilbud og parkering for ansatte og pasienter.

Kvalifikasjoner
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men det er ikke et krav.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen - samfunnsmedisinsk avd.
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Eli Fjeld Falnes
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: eli.fjeld.falnes@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavangerdoktoren
Olav V gt.6
4005 STAVANGER
Søk på stillingen